BLOG
Historial de consultes


17/09/2019 | Boví
1

Quin és el teu diagnòstic? (77)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

A principis d'any vam publicar el repte dels 100 granulomes amb el que es pretenia incentivar l'enviament de lesions granulomatoses per complir amb els objectius marcats de detecció de nous brots de tuberculosi a escorxador.

A data d'avui l'assoliment del repte és només del 18% en el cas de l'especie bovina, però d'un 40% si ajuntem totes les espècies susceptibles a aquesta malaltia. La bona notícia és que  encara queda un trimestre sencer per assolir-lo!

Espècie Nº Sospites Confirmades com a TBC
BOVINA 18 8
CAPRINA 5 1
OVINA 8 2
SENGLAR 4 1
PORCINA 2 1 (M.avium)
MUFLÓ 3 0
TOTAL 40 13

En aquesta entrada presentem imatges d'un nòdul limfàtic mediastínic d'una canal de vedell de raça Parda, mascle, d'onze mesos d'edat que ens van remetre per presentar una lesió macroscòpica compatible amb tuberculosi. Us convidem a resoldre quin agent etiologic es va aïllar de la lesió que es observar en aquest nòdul limfàtic.

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.Quin és el teu diagnòstic? (77)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

El cultiu microbiològic va permetre aïllar un cultiu pur de Rhodococcus equi de la lesió. Es tracta per tant d'un cas de limfadenitis priogranulomatosa bacteriana. Totes les lesions granulomatoses, especialment a nivell del nòduls limfàtics, s'han d'enviar per al seu anàlisi i descartar que es tracti de casos de tuberculosi, no només en l'espècie bovina si no també en altres hostes susceptibles com cabres, ovelles o porcs senglars.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin microorganisme es va aïllar d'aquesta lesió?
A
Rhodococcus equi
B
Mycobacterium bovis
C
Nocardia spp.
D
Rhizomucor pusillus
E
Echinococcus granulosus
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Jesús Arrieta Vergara
    18/09/2019

    Tbc

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha