Servei de suport a
escorxadors

El servei de suport a escorxadors, el SESC,  és una eina de formació continuada per als inspectors oficials d’escorxador de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, gestionada per l’IRTA-CReSA en col·laboració amb la Facultat de Veterinària de la UAB.

 

Últimes consultes