Fes una consulta

Consultes telemàtiques

Aquestes consultes seran ateses per l'equip de patòlegs veterinaris i experts en sanitat animal que forma part de, o col·laboren amb, l'IRTA-CReSA.

Gestió del Servei:

Les consultes es gestionaran a través del correu electrònic del servei:

suport.escorxadors@irta.cat

Un cop donats d'alta com a usuaris les consultes es gestionen a l'àrea privada d'inspectors mitjançant els diferents  formularis.

Informació a incloure:

Cal que l’inspector que realitza la consulta omplir tots els camps del formulari per evitar ometre informació útil per a la identificació del problema.

El formulari inclou la següent informació:

Identificació de qui realitza la consulta (secció El meu perfil):

 • Establiment.
 • Serveis regionals.
 • Nº autorització sanitària.
 • Nom del inspector.
 • Telèfon de contacte.
 • Correu electrònic.

Descripció del problema:

 • Espècie animal.
 • Marca oficial (o codi REGA) de la explotació d’origen.
 • Municipi.
 • Comarca.
 • Provincia.
 • Nombre d’animals afectats.
 • Raça, sexe i edat dels animals afectats.
 • Descripció del problema, ha d’incloure:
 • Òrgan/s afectat/s.
 • Extensió/gravetat de l’afecció.
 • Descripció macroscòpica.
 • Sospita del veterinari que remet la consulta.
 • Quina és la vostra consulta?.

Recomanacions:

Es recomana adjuntar imatges digitals de la lesió q arribaran al SESC com a arxius adjunts al correu electrònic. El formulari permet aquesta opció.

A més, en la consulta cal especificar el caràcter de la mateixa. Si es tracta d’una consulta URGENT o NO URGENT. En el primer supòsit s’intentarà donar una resposta en el termini de 24h des del moment de lectura de la consulta.

Resolució:

Tots els correus enviats a través del formulari seran dirigits a la bústia de suport.escorxadors@irta.cat a través del qual es farà una tria de les consultes que seran redirigides a la persona que les pugui respondre amb millor criteri.

La resposta es farà arribar per correu electrònic a la direcció especificada al formulari i amb còpia als correus electrònics que indiqui el departament que contracti els Serveis del SESC.