Fes una consulta

TBC – Anàlisis laboratorials

Aquest és un formulari d’us exclusiu per personal de l’ASPCAT i serveix per vehicular totes les consultes relacionades amb la tuberculosi.

Això inclou:

  1. Troballes d’escorxador o a sala de manipulació de carn de caça compatibles amb tuberculosi.
  2. Mostreig, sol·licitat per part del DACC, d’animals inclosos en el programa de sanejament de tuberculosi:
    • Sospites de tuberculosi (animals amb resultat positiu a les proves d’intradermotuberculinització).
    • Animals procedents de ramats amb tuberculosi confirmada.
    • Animals procedents de buidats sanitaris.
    • Bovins de seguiment (animal/s que el DACC sol·licita mostrejar per haver presentat resultats IDT-Comparada negatius però amb reacció PPD bovina positiva).

Les mostres del punt 1 es gestionaran com qualsevol altra consulta del SESC amb la diferència que la sol·licitud la rebrà també el DACC per estar informat de la nova sospita i poder emprendre les actuacions que consideri oportunes com a autoritat competent en sanitat animal.

Les mostres del punt 2 s’analitzaran a l’IRTA-CReSA i serà el DACC qui s’encarregarà de la gestió i transport de les mostres (el formulari permet generar una sol·licitud de recollida de mostres).

En cas de no poder accedir al formulari de consultes a través de la web aquí teniu un arxiu PDF que us podeu descarregar i omplir a mà o des de l'ordenador: Document tramesa TB Manual