BLOG
Historial de consultes


21/02/2014 | Cavitat abdominal (porcí)
0

Massa verdosa a la bufeta urinària d’una canal de porc

L’estudi histopatològic de la massa evidencia una inflamació de la serosa (capa més externa de la paret) de la bufeta amb abundants leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, escassos macròfags i presència d’estructures d’origen vegetal i abundants cúmuls de bacteris. La mucosa de la bufeta (capa més interna) està preservada i no presenta lesions.

El material que està causant la serositis en aquest animal és, molt probablement, d'origen digestiu. Tot i que sorprèn la presència de material vegetal en aquesta localització, l'explicació més lògica que es pot donar és que es tracti de la seqüela d’un procés de peritonitis cronificat (o resolt) que incloïa una perforació intestinal.

En obrir la canal es va observar una massa de coloració verdosa a la bufeta urinària.

En obrir la canal es va observar una massa de coloració verdosa a la bufeta urinària.

Detall de l’aspecte de la bufeta urinària.

Detall de l’aspecte de la bufeta urinària.

Microfotografia que evidencia restes de material vegetal entre l’infiltrat de cèl•lules inflamatòries localitzat a la serosa de la bufeta (muc: mucosa, ser: serosa, musc: muscular).

Microfotografia que evidencia restes de material vegetal entre l’infiltrat de cèl•lules inflamatòries localitzat a la serosa de la bufeta (muc: mucosa, ser: serosa, musc: muscular).Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha