BLOG
Historial de consultes


07/09/2012 | Porcí
3

Quin és el teu diagnòstic?! (4)

Múltiples lesions quístiques en el fetge d'una truja de raça mixta de 6 mesos d'edat. Afecten a bona part del fetge i presenten un contingut líquid transparent.

Múltiples quists intraparenquimatosos al fetge.

Múltiples quists intraparenquimatosos al fetge.

Detall de les lesions quístiques.

Detall de les lesions quístiques.

[poll id='8']3 comment(s)


 1. SESC
  17/09/2012

  The lesion presented in this case consisted of congenital biliary cysts . Of 25 responses only 16% were accurate. Macroscopically these lesions, due to their intraparenquimatous location, were compatible with hydatidosis, so this had to be included in the differential diagnosis, as occurred in 68% of the responses.

 2. SESC
  17/09/2012

  La lesión presentada en este caso consistía en quistes biliares congénitos. De 25 respuestas sólo un 16% han sido acertadas. Macroscópicamente estas lesiones, por su localización intraparenquimatosa, eran compatibles con una hidatidosis, por tanto, había que incluir este diagnóstico en el diferencial, como ha sucedido en el 68% de las respuestas.

 3. SESC
  17/09/2012

  La lesió presentada en aquest cas consistia en quists biliars congènits. De 25 respostes només un 16% han estat encertades. Macroscòpicament aquestes lesions, per la seva localització intraparenquimoatosa, eren compatibles amb una hidatidosi, per tant, calia incloure aquest diagnòstic en el diferencial, com ha succeït en el 68% de les respostes.

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *