BLOG
Historial de consultes


14/03/2018 | Limfoide (porcí)
0

Quin és el teu diagnòstic? (55)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc s'aprecia un quist de contingut líquid serós i parets transparents, de 2 cm de diàmetre, adherit a la tràquea.

Quist adherit a la tràquea.

 Quin és el teu diagnòstic? (55)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una ectàsia limfàtica sinusal o quist limfàtic, es tracta d'una troballa accidental que se sol associar a fenòmens d'atròfia limfoide. Els inspectors que vàren remetre el cas volien descartar que es tractés d'uns vesícula parasitària com les que provoca Cysticercus tenuicollis.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Cysticercus tenuicollis
B
Cysticercus cellullosae
C
Quist limfàtic
D
Quist hidatídic
E
Adenoma pulmonar quístic
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha