BLOG
Historial de consultes


18/05/2015 | Conill
0

Quin és el teu diagnòstic? (20)

En un fetge de conill de 6 mesos d'edat, de raça híbrida, es va observar una massa de color groguenc, protuberant que media 2x3 cm.

Massa groguenca en el fetge d'un conill.

Massa groguenca en el fetge d'un conill.

Detall de la massa des de la cara visceral.

Detall de la massa des de la cara visceral.Quin és el teu diagnòstic? (20)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

 

L'estudi histopatològic va evidenciar una lesió inflamatòria granulomatosa, amb presència de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, associada a una hiperplàsia de conductes biliars. Aquesta lesió és probablement d'orígen parasitari (Cysticercus pisiformis).

 

Your answers are highlighted below.

Question 1
A
Cistadenoma biliar
B
Granuloma hepàtic parasitari
C
Quists biliars congenits
D
Lipidosi hepàtica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha