BLOG
Historial de consultes


24/08/2015 | Oví
0

Quin és el teu diagnòstic? (22)

En una canal de xai de 1 mes d'edat s'aprecien lesions d'aspecte granulomatós al fetge i a la musculatura del cor i del diafragma.

Lesió granulomatosa al parenquima hepàtic.

Lesió granulomatosa al parenquima hepàtic.

Lesions al miocardi.

Lesions al miocardi.

Lesió a la musculatura del diafragma.

Lesió a la musculatura del diafragma.Quin és el teu diagnòstic? (22)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

 

L'estudi histopatològic va evidenciar tant a fetge com a múscul lesions granulomatoses amb cert component de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, lesió compatible amb una parasitosi, molt probablement Cysticercus ovis. Es tracta de la fase larvària de la Taenia ovis. La localització de les lesions al múscul fa descartar que es tracti de lesions degudes a C. tenuicollis.

 
 

Podeu veure una altre presentació d'aquest paràsit aquí.

Your answers are highlighted below.

Question 1
A
Hepatitis i miositis per Cysticercus ovis
B
Hepatitis i miositis per Cysticercus tenuicollis
C
Hepatitis i miositis per Cysticercus bovis
D
Hepatitis i miositis per Mycobacterium caprae
E
Hepatitis i miositis per Corynebacterium pseudotuberculosis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha