BLOG
Historial de consultes


02/10/2015 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (23)

En un vedell, mascle, de raça frisona s'observa una massa localitzada a l'entrada de la cavitat pèlvica. La massa està encapsulada i mesura aproximadament 40x20cm. La massa envolta la uretra.

Testicle de mida normal, a l'esquerra, i massa extreta de la cavitat pèlvica.

Testicle de mida normal, a l'esquerra, i massa extreta de la cavitat pèlvica.

Detall de la massa, un cop tallada.

Detall de la massa, un cop tallada.Quin és el teu diagnòstic? (23)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

 

L'estudi histopatològic va evidenciar una proliferació neoplàsica de característiques histològiques compatibles amb un seminoma testicular. Es tracta d'una neoplasia de cèl·lules germinals del testicle. Le neoplasia era localment invasiva i es podien observar cèl·lules tumorals a l'interior dels vasos limfàtics. Infiltrant la massa es podien observar acúmuls de limfòcits normals.

 

Es tracta d'una neoplasia que s'associa a testicles criptòrquids, el fet que sigui intrabdominal li dona temps a adquirir una mida considerable. És poc comú observar-la en animals joves com aquest.

Your answers are highlighted below.

Question 1
A
Limfosarcoma
B
Limfoma boví esporàdic
C
Seminoma
D
Tuberculosi bovina
E
Tumor de cèl·lules de Sertoli
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha