BLOG
Historial de consultes


01/03/2017 | Caça
0

Quin és el teu diagnòstic? (39)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!Un inspector d'una sala de tractament de carn de caça ens fa arribar mostres d'un porc senglar, mascle, adult jove amb lesions d'aspecte caseós als nòduls limfàtics submandibulars i traqueobronquials. A més l'animal presenta mútiples lesions puntiformes calcificades als pulmons.

Quin creus que és l'agent infecciós que es va aïllar d'aquestes lesions?

 

Lesions d'aspecte caseós als nòduls limfàtics submandibulars.

Lesions d'aspecte caseós als nòduls limfàtics submandibulars.

Lesions caseoses als nòduls limfàtics traqueobronquials i lesión puntifomes al pulmó.

Lesions caseoses als nòduls limfàtics traqueobronquials (a sota) i lesions puntifomes calcificades al pulmó.

 Quin és el teu diagnòstic? (39)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar lesions compatibles amb una tuberculosi. El cultiu microbiològic va permetre aïllar Mycobacterium caprae. Aquest micobacteri causa tuberculosi també en bovins, caprins i persones. Els senglars poden actuar com a reservori salvatge d'aquesta malaltia, posant en perill l'eficàcia dels plans d'eradicació d'aquesta zoonosi en animals domèstics. Per tant, donada la dificultat de controlar l'estat sanitari de la fauna salvatge, és de gran importància fer analitzar les lesions granulomatoses en porc senglar que s'identifiquin a les sales de tractament de carn de caça. En el cas dels porcs M.bovis o M.avium poden causar lesions idèntiques a les que es mostraven aqui.

Fongs i alguns tipus de bacteris també s'han d'incloure en el diagnòstic diferencial d'aquest tipus de lesions.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin creus que és l'agent infecciós que es va aïllar d'aquestes mostres?
A
Nocardia spp
B
Mycobacterium bovis
C
Mycobacterium avium subsp. avium
D
Mycobacterium caprae
E
Rhizomucor pusillus (un Zigomicot)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha