BLOG
Historial de consultes


13/03/2017 | Fetge
0

Quin és el teu diagnòstic? (40)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc, de raça creuada, femella, s'observa un quist adherit a la superficie del fetge. En observar el contingut del quist a la lupa s'observa la següent estructura.

Estructura observada en examinar amb lupa el contingut del quist.

Estructura observada en examinar amb lupa el contingut de la vesícula.

Fetge de porc amb una vesícula transparent adherida a la serosa.

Fetge de porc amb una vesícula transparent adherida a la serosa.

Detall de la vesícula.

Detall de la vesícula.

 Quin és el teu diagnòstic? (40)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

 

La imatge que podem observar a la lupa correspon a la doble corona de ganxos característica de l'escolex de Cysticercus tenuicollis (fase larvaria de la Taenia hydatigena). També es coneix com a cisticercosi visceral, és molt comú en cabres i ovelles però es pot trobar també en porc, tant domèstic com senglar.

No s'ha de confondre aquest lesió amb l'anomenada cisticercosi porcina causada per Cysticercus cellullosae (fase larvaria de la Taenia solium, que és zoonosi) en aquest cas les lesions hauriem de trobar-les en forma de quists a la musculatura.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin paràsit s'ha pogut identificar a la lupa?
A
Cysticercus cellullosae (Taenia solium)
B
Cysticercus bovis (Taenia saginata)
C
Echinococcus granulosus (Quist hidatídic)
D
Cysticercus tenuicollis (Taenia hydatigena)
E
Fasciola hepatica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha