BLOG
Historial de consultes


25/08/2017 | Boví
1

Quin és el teu diagnòstic? (47)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de vedell de raça frisona de 10 mesos d'edat s'aprecien les seguents lesions:

  • Augment de mida del fetge amb coloració molt pàl·lida.
  • Augment de mida i envermelliment generalitzats dels nòduls limfàtics, alguns d'ells presenten nodualcions blanquinoses.
  • Ronyons: multiples lesions blanquinoses puntiformes.
  • Melsa augmentada de mida.

Ronyons pàl·lids, amb lesions blanquinoses puntiformes i augment generalitzat de mida i envermelliment dels nòduls limfàtics (sagetes).

 

Fetge d'aspecte molt pàl·lid i augmentat de mida (hepatomegàlia).

 Quin és el teu diagnòstic? (47)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

La histopatologia va evidenciar que les lesions consistien en un limfoma multicèntric. Mitjançant immunohistoquímica es va caracteritzar com a un limfoma de cèl·lules B (CD20 positiu, CD3 negatiu) característic en la presentació esporàdica juvenil en boví del limfoma.   Espanya és oficialment indemne de leucosi bovina enzoòtica des del 1999, però és una malaltia de declaració obligatòria encara present en alguns països del continent europeu.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Leucosi bovina enzoòtica
B
Amiloidosi (secundària a un procés inflamatori)
C
Nefritis i hepatitis sèptica (Trueperella pyogenes)
D
Limfoma esporàdic juvenil boví
E
Anèmia generalitzada (secundària a diàtesi hemorràgica)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Gaber algarhy
    18/02/2019

    in egypt this case anaplasmosis

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha