BLOG
Historial de consultes


18/06/2020 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (85)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En el nòdul limfàtic mediastínic caudal d'un vedell es va observar una lesió d'aspecte granulomatós.

En el que portem d'any hem analitzat 23 lesions granulomatoses en boví de les cuals 4 s'han confirmat com a casos de tuberculosi, recodeu que l'objectiu anual és analitzar 100 granulomes.

Al microscopi es va poder observar una limfadenitis piogranulomatosa amb  àrees de necrosi, abundants leucòcits polimorfonuclears neutròfils i molt abundants cèl·lules gegants multinucleades.

Lesió d'aspecte granulomatós al nòdul limfàtic mediastínic caudal d'un boví.

Al microscopi s'observen amplies àrees multifocals de necrosi (àrees més fosques), amb mineralizació i abundant infiltrat inflamatori piogranulomatós.

En aquesta imatge ampliada es poden observar els leucòcits polimorfonuclears neutròfils (asterisc) així com molt abundants cel·lules gegants multinucleades, algunes d'elles compatibles amb Cèl·lules de Langhans (sageta) que es caracteritzen per presentar els nuclis a la perifèria.

En algunes de les cèl·lules multinucleades es poden observar estructures filamentoses basòfiles al seu interior (sagetes).

 Quin és el teu diagnòstic? (85)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Es van poder aïllar abundants colònies de bacteris gram positius compatibles amb Nocardia spp.. Aquest bacteri també pot provocar lesions granulomatoses al pulmó i cal fer anàlisis laboratorials per diferenciar-les de tuberculosi. Un correcte diagnòstic laboratorial anatomopatològic i microbiològic permetrà descartar la sospita de tuberculosi a l'explotació i mantenir la qualificació sense haver d'esperar a un resultat negatiu del cultiu de micobacteris, que sol perllongar-se en el temps. La presència de leucocits polimorfonuclears neutròfils i la visualització d'estructures filamentoses al citoplasma de les cèl·lules gegants era indicatiu d'una etiologia bacteriana. La presència de cèl·lules gegants ens ha de fer pensar en tuberculosi pero no solen apareixer en tanta quantitat. La tinció de Ziehl Neelsen va donar un resultat negatiu.

Agar sang amb un creixement d'abundants colònies compatibles amb Nocardia spp.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin microorganisme es va aïllar d'aquesta lesió?
A
Mycobacterium bovis
B
Corynebacterium pseudotuberculosis
C
Rhodococcus equii
D
Mycobacterium caprae
E
Nocardia spp.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha