BLOG
Historial de consultes


29/07/2020 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (86)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En aquesta ocasió us presentem dos casos diferents de vedells amb lesions d'aspecte granulomatós als nòduls limfàtics, en els dos casos es va poder aïllar el mateix agent etiològic. El sabries encertar?

Lesió unilateral d'aspecte piogranulomatós en el nòdul limfàtic retrofaríngi d'un vedell de raça frisona de 12 mesos d'edat.

 

Lesions mineralitzades al nòdul limfàtic traqueobronquial esquerre d'un vedell de 14 mesos de raça creuada.

 Quin és el teu diagnòstic? (86)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Microscòpicament les lesions no permetien descartar tuberculosi ja que consistien en àrees de necrosi, mineralitzades i amb presència d'infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonucelars neutròfils però també macròfags i cèl·lules gegants multinucleades. La tinció de Ziehl Neelsen va donar un resultat negatiu. La PCR per detectar genoma del complex M.tuberculosis també va donar negatiu. Al cultiu microbiològic estàndard es van poder aïllar abundants colònies de bacteris compatibles amb Rhodococcus equii. En aquests casos cal SEMPRE fer anàlisis laboratorials per diferenciar-les de tuberculosi. Un correcte diagnòstic anatomopatològic i microbiològic permetrà descartar la sospita de tuberculosi a l'explotació i mantenir la qualificació sense haver d'esperar a un resultat negatiu del cultiu de micobacteris, que sol perllongar-se en el temps.

El cultiu microbiològic va permetre un aïllament pur de Rhodococcus equii.

 

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin agent microbiològic es va aïllar d'aquestes dues lesions?

 

A
Nocardia spp.
B
Mycobacerium bovis
C
Mycobacerium caprae
D
Rhodococcus equii
E
Corynebacterium pseudotuberculosis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.


 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha