BLOG
Historial de consultes


15/10/2020 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (89)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En el pulmó d'una canal de vaca de raça creuada de 20 anys s'observa una lesió cavitada, d'uns 5 cm de diàmetre i d'aspecte granulomatós, els SVO la remeten com una sospita de tuberculosi.

Lesió cavitada intraparenquimatosa que conté material d'aspecte caseós al seu interior, localitzada al lòbul cardíac dret.

 Quin és el teu diagnòstic? (89)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Les lesions observades a l'estudi histopatològic consistien en una Lesió intraparenquimatosa circumscrita i cavitada delimitada per una reacció fibrosa grollerament esferoïdal. S'apreciava a l'interior de la cavitat -quística- abundant contingut inflamatori piogranulomatós i eosinofílic amb detritus cel·lulars i gran quantitat de fragments discontinus i plegats d'una estructura membranosa intensament eosinòfila i hialina. Aquestes membranes estaven envoltades per una molt intensa reacció granulomatosa, molt vigorosa i ordenada, amb densa proliferació delimitant de cèl·lules epitelioides, cèl·lules gegants multinucleades, macròfags activats i abundants eosinòfils i neutròfils.
La lesió és característica d'un quist hidatídic (Echinococcus granulosus) (inflamat i involucionat, és a dir: no viable), es descarta la sospita de tuberculosi, però cal destacar que els SVO van fer be d'enviar-ho com a sospita de Tuberculosi ja que macroscòpicament no podia descartar-se aquest diagnòstic.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Tuberculosi (Mycobacterium bovis)
B
Tuberculosi (Mycobacterium caprae)
C
Hidatidosi (Echinoccocus granulosus)
D
Carcinoma pulmonar
E
Segrest pulmonar (Mannheimia haemolytica)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha