BLOG
Historial de consultes


15/12/2020 | Caprí
0

Quin és el teu diagnòstic? (90)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En el fetge d'una cabra de 32 mesos s'observen lesions nodulars blanquinoses multifocals i multilobulades.

Lesions multifocals i multilobulades al fetge d'una cabra.

Al tall, les lesions aprofunditzen en el parènquima i la seva consistència és endurida i crepita al tall. (mineralitzada).Quin és el teu diagnòstic? (90)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Les lesions observades a l'estudi histopatològic consistien en múltiples lesions necrotitzants, amb mineralització i abundant infiltrat inflamatori constituït per macròfags (granulomatós) amb presència de cèl·lules gegants multinucleades amb el nuclis distribuïts a la perifèria en forma de ferradura (Cèl·lules de Langhans). La tinció de Ziehl Neelsen va permetre observar la presència d'algunes, poques, estructures compatibles amb bacils àcid alcohol resistents a l'interior de la lesió.
Es tracta doncs de lesions compatibles amb una hepatitis granulomatosa tuberculosa, probablement causada per Mycobacterium spp. Macroscòpicament però no era possible distingir-ho, per tant, calia enviar mostres en tots casos per descartar tuberculosi.

L'animal, a més a més, presentava pneumònia granulomatosa greu i limfadenitis granulomatosa.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Hepatitis granulomatosa tuberculosa
B
Carcinoma hepàtic
C
Hepatitis granulomatosa parasitària (C.tenuicollis)
D
Limfoma
E
Hepatitis granulomatosa parasitaria (Hidatidosi)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.


 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha