BLOG
Historial de consultes


29/12/2020 | Boví
0

Limfadenitis fúngica en vedells

Enguany hem rebut 10 casos de limfadenitis fúngica en vedells, d’entre un total de 55 mostres sospitoses de tuberculosi (18,2%). En aquesta entrada us n'hem recopilat les imatges amb l’objectiu de familiaritzar-vos amb la varietat d’aspectes macroscòpics d’aquestes lesions.

En cap cas s’han de deixar d’enviar aquest tipus de lesions al laboratori per analitzar-les ja que macroscòpicament no es pot descartar que es tracti de granulomes tuberculosos.

En tots els casos presentats a continuació el diagnòstic laboratorial s’ha basat en la identificació al microscopi de la presència d’hifes fúngiques a l’interior les lesions, però no s’ha identificat l’espècie de fong causal en aquests casos. Podeu rellegir un cas, anteriorment publicat, on es va identificar el fong Rhizomucor pusillus.

Limfonode traqueobronquial esquerre d’un vedell de 12 mesos mascle de raça fleckvieh. També tenia lesions als nòduls limfàtics retrofaríngic i mediastínic caudal. Les lesions crepitaven al tall a ja que estaven mineralitzades.

Limfonodes mediastínic i retrofaríngic d’un vedell de 13 mesos mascle de raça blau belga. També tenia lesions al nòdul limfàtic traqueobronquial esquerre. En aquest cas les lesions no crepitaven al tall.

Limfonodes mesentèrics d’un vedell mascle creuat de 11 mesos d’edat. Podeu veure més imatges d’aquest cas en una publicació anterior de la secció d’autoaprenentatge “Quin és el teu diagnòstic? (81)”. Es tracta de lesions esfèriques, ben delimitades i amb aspecte necròtic.

Limfonode mesentèric d’un vedell mascle, de 14 mesos de raça frisona S’observen múltiples lesions de 2-3mm repartides per tot el nòdul limfàtic. La consistència dels nòduls és endurida però no crepiten.

Limfonodes traqueobronquial i mediastínic de un vedell mascle de raça Angus de 11 mesos d’edat.

Limfonode traqueobronquial esquerre d’un vedell creuat, mascle de 10 mesos d’edat. La canal no presentava mes lesions visibles, al tall la lesió crepitava.

Vedell creuat de 12 mesos d’edat. Amb lesions granulomatoses mineralitzades als nòduls limfàtics submandibular, mesenteric, traqueobronquial i mediastínic (el de la imatge).

Limfonode mesentèric d’una vedella creuada de 11 mesos d’edat. La lesió crepita al tall.

Dues lesions en limfonodes mesentèrics d’una vedella creuada de 11 mesos d’edat. Les lesions crepiten al tall. En aquest cas les lesions també eres esfèriques i ben delimitades.

Vedella de raça Angus de 11 mesos d’edat amb lesions granulomatoses esfèriques, ben delimitades i mineralitzades a parènquima pulmonar (P) i a múltiples nòduls limfàtics incloent: traqueobronquial (Ln TB), mediastínic (Ln MD) i mesentèric.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha