BLOG
Historial de consultes


10/03/2021 | Caça
1

Quin és el teu diagnòstic? (92)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

A continuació presentem imatges de 6 nòduls limfàtics submandibulars de porc senglar en els quals es van trobar lesions compatibles amb tuberculosi durant aquests primers mesos del 2021. Sabries dir quins es van confirmar com a tuberculosi i quins no?

Sis nòduls limfàtics submandibulars de porc senglar amb lesions sospitoses de tuberculosi.Quin és el teu diagnòstic? (92)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Es va  confirmar una infecció per micobacteris del Complex Mycobacterium tuberculosis en els casos 1, 5 i 6.
Els casos 2, 3 i 4 corresponien a lesions de limfadenitis piogranulomatosa d'etiologia bacteriana. La detecció de lesions als establiments de manipulació de carn de caça és un component essencial de la vigilància passiva de la tuberculosi en fauna silvestre. Sovint, com s'aprecia a les imatges, les lesions poden ser de mida petita i és necessari fer una incisió al nòdul limfàtic submandibular per poder-les observar ja que amb una inspecció  només visual passen desaparcebudes.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quins casos creus que es van confirmar com a lesions tuberculoses?
A
4, 5 i 2
B
1, 3 i 6
C
1, 3, 5 i 6
D
1, 5 i 6
E
2, 3 i 4
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. IGNACIO
    11/03/2021

    1,3, 5 y 6

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha