BLOG
Historial de consultes


16/07/2018 | Cor (porcí)
2

Un dia qualsevol en un escorxador de porcs

El passat divendres 6 de Juliol vam organitzar un taller pràctic d’identificació i descripció de lesions per a veterinaris oficials d’escorxador. Per fer-ho ens vam desplaçar a dos escorxadors de porcí de la comarca d'Osona a recollir vísceres vermelles decomissades. Des del SESC voldríem agrair la col·laboració i disponibilitat del personal dels escorxadors per facilitar-nos la recollida de les vísceres.

En aquesta entrada es discuteixen 10 de les lesions més frequents que vam poder observar en les vísceres decomissades aquell dia.

Dos patòlegs, col·laboradors del SESC experts en porcí, el Dr. Quim Segalés i el Dr. Mariano Domingo van impartir la sessió pràctica de descripció i identificació de lesions en vísceres de porcí a la Sala de Necròpsies de la Facultat de Veterinària de la UAB. El curs va comptar amb 21 participants que van valorar molt positivament el curs.

 

Cas 1

Pulmons de porc, 6 mesos, raça híbrida. S’observa pneumònia abscedificant, pleuritis fibrosa, aspiració de sang i limfadenopatia (augment de mida i envermelliment del nòduls limfàtics).

A: Hiperplàsia limfoide i reabsorció de sang aspirada. B: Abscés amb càpsula fibrosa i leucòcits polimorfonuclears neutròfils degenerats al seu interior. C: Detalls de l’exsudat de neutròfils.

 

Cas 2

Fetge de porc, 6 mesos, raça híbrida. Imatge compatible amb hepatitis intersticial multifocal parasitària (Ascaris suum). Lesió coneguda també com a "fetge de taques de llet".

A: Fibrosi perilobel·lar i presència d’hemorràgia. B: Detall de l’interstici on s’observa un exsudat ric en macròfags (granulomatós) i abundants leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, que s’associen a la presència de paràsits.

 

Cas 3

Pulmó de porc, 6 mesos, raça híbrida. Aspiració de sang: durant el sacrifici entra sang a les vies respiratòries. No s’ha de confondre amb una lesió hemorràgica ni amb una pneumònia per aspiració, aquesta última consisteix en aspiració de contingut digestiu que genera una reacció inflamatòria i necròtica al parènquima pulmonar que en aquest cas no veiem.

A: Presència de sang (vermell) ja reabsorbida al plexe limfàtic subpleural. B: presència de sang a l’interior dels alvèols pulmonars i dels bronquíols.

 

Cas 4

Ronyons de porc, 6 mesos, raça híbrida. Presència de múltiples quists renals. Es tracta d’un alteració congènita sense significació patològica.

 

Cas 5

Pulmó de porc, 6 mesos, raça híbrida. Enfosquiment d’un bon tros del lòbul diafragmàtic, també amb aspiració de sang. Aquesta imatge recorda a la consolidació que s’observa quan hi ha una pneumònia però es tracta d’atelèctasi (col·lapse dels alvèols pulmonars, la manca d’aire a dins dels alvèols li dóna aquest color més fosc que a la resta de la víscera).

A: Atelèctasi de la porció superficial del pulmó. B: Les parets dels alvèols entren en contacte entre elles per absència d’aire, però no s’observa presència d’un infiltrat inflamatori.

 

Cas 6

Pulmó de porc, 6 mesos, raça híbrida. Un altre exemple d’atelèctasi. No consisteix en cap lesió patològica. Desconeixem l’origen d’aquest artefacte però podria tractar-se d’una compressió mecànica els alvèols durant l’extracció de les vísceres de la cavitat toràcica.

 

Cas 7

Cors de porc, 6 mesos, raça híbrida. Aquesta imatge correspon a pericarditis fibrosa (crònica), el cor de la dreta és normal, per comparar. Aquesta lesió és l’evolució d’una pericarditis fibrinosa (la fibrina normalment te aparença de truita a la francesa i en ser una lesió més aguda l’animal presentaria signes clínics, com ara febre) causada per una infecció bacteriana, per exemple, per la malaltia de Glässer (Haemophilus parauis).

Diferents graus de engruiximent (fibrosi) de l’epicardi (A i B) en comparació a un epicardi normal (C).

 

Cas 8

Pulmó de porc, 6 mesos, raça híbrida. Pleuritis fibrosa (crònica). Com en el cas de la pericarditis és la cronificació d’una pleuritis fibrinosa causada per una infecció bacteriana.

Augment de gruix i fibrosi de la pleura amb digitacions papil·liformes.

 

Cas 9

Pulmó de porc, 6 mesos, raça híbrida. Lesió focal de pleuropneumònia necròtic-hemorràgica, es tracta d’una lesió molt típica de Actinobacillus pleuropneumoniae.

 

Cas 10

Melses de porc, 6 mesos, raça híbrida. Esplenomegàlia (augment de mida de la melsa) amb hemorràgia i necrosi del parènquima esplènic. La de sota presenta adherència al mesenteri. És una lesió força comú deguda molt probablement a una torsió de l’òrgan amb la conseqüent isquèmia i congestió passiva. Aquests casos s'associen a la presència d'icterícia a la canal.2 comment(s)


 1. Pau
  22/07/2018

  Aquest tipus de sessions pràctiques s’haurien d’estendre a tot el personal SVO d’escorxadors. Espero i desitjo que el Departament amb la col·laboració del Sesc doni la possibilitat que totes les persones interessades en fer aquesta sessió la puguin fer.
  No hi ha formació continuada més interessant i necessària que aquesta.

 2. Juan Antonio
  17/07/2018

  Magnifica visión global muy util para los inspectores de matadero y auxiliares de inspección.
  Esperando la de otras visceras i aparatos.
  gracias.

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha