BLOG
Historial de consultes


23/07/2018 | Fetge
0

Hidatidosi en una canal de truja

En un canal de truja de 2 anys d’edat, de raça híbrida, s’aprecien múltiples lesions vesiculars, blanquinoses, de mida variable, entre 2 i 4 cm de diàmetre,  al parènquima hepàtic.

Es remeten mostres dels quists al laboratori de parasitologia on observen la presència de protoescòlexs, per tant es classifica la lesió coma a quist hidatídic unilocular fèrtil. Els protoescolex formen el que es coneix com a arena hidatídica i que es troba a l’interior de les vesícules. Els protoescòlex no són visibles a simple vista, cal un examen microscòpic per identificar-los. Es tracta d’un paràsit platihelmint, de la classe dels cestodes,  de la família Taenidae i del gènere Echinococcus. Aquesta informació ens permet identificar-lo com a Echinococcus granulosus sensu lato.

L’hoste definitiu d’E. granulosus és el gos, que te la tènia al seu intestí prim i excreta ous embrionats a les seves femtes. Els hostes intermediaris poden ser molt variats, normalment les ovelles però també en podem trobar a cabres, vaques i porcs, entre d’altres, i també a les persones, ja que es tracta d’una zoonosi. Quan aquests hostes intermediaris ingereixen els ous eclosionen les oncosferes, aquestes penetren a través de les parets de l’intestí i viatgen al fetge o al pulmó on desenvolupen els quists hidatídics. Els gossos es contagien ingerint les vísceres amb aquests quists. Per llegir més sobre el cicle d’E. granulosus clica aquí.

La taxomonia d’aquests paràsits es basa actualment en tècniques de biologia molecular que diferencien, dins de E. granulosus senso lato diferents genotips, entre el quals destaquem els que són zoonòtics (T.Romig et al. 2015 Veterinary Parasitology):

  • E. granulosus senso stricto (genotips G1-3), transmès normalment per les ovelles.
  • E. ortleppi (G5) transmès per les vaques.
  • E. canadiensis que inclou:
    • E. intermedius (G7) transmès pels porcs i (G6) transmès pels camells.
    • E. borealis (G10) transmès pels cèrvids.

 

Fetge de truja amb múltiples quists hidatídics.

 

Secció del fetge on es pot observar l’interior de les vesícules.

 

A l’interior de les vesícules es van identificar protoescòlex de E.granulosus (s.l.).

 

Protoescòlex de E.granulosus (s.l.).

 

Detall de la corona de ganxos del rostel d’E.granulosus (s.l.).Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *