BLOG
Historial de consultes


28/02/2011 | Cavitat abdominal (porcí)
0

Lesions granulomatoses disseminades en canals de porcí

A finals del 2010, principis de 2011, van arribar al SESC varies consultes relacionades amb la presència de lesions de tipus granulomatós en canals de porcí, provenint de fins a 5 explotacions diferents.

Les lesions nodulars, d’aspecte blanquinós i en ocasions calcificades s’apreciaven a nivell del fetge, melsa i pulmons presentant una distribució miliar i afectaven també als limfonodes (veure figures 1 a 4).

L’estudi histopatològic va evidenciar lesions necròtiques associades a un infiltrat inflamatori granulomatós amb presència de cèl•lules gegants multinucelades.
El diagnòstic lesional va ser d’esplenitis, hepatitis i limfadenitis granulomatoses-necrotitzants multifocals a difuses.

La tinció de Ziehl Neelsen va evidenciar, en alguns dels casos presència de bacteris àcid alcohol resistents.

Les lesions i el resultat de la tinció indicaven que es tractava d’una micobacteriosi.

Es va procedir a realitzar un estudi molecular i un cultiu microbiològic per tal de confirmar el diagnòstic i determinar el micobacteri causant de la lesió.

Les proves dutes a terme van ser:

PCR directe de la lesió: es va obtenir un resultat positiu, encara que dèbil, que indicava que es podia tractar d’un micobacteri del complex M.tuberculosis, en aquest complex s’inclouen les espècies causants de la tuberculosi bovina i humana. S’ha descrit però que la diana IS6110 utilitzada per a la identificació de micobacteris d’aquest complexe pot presentar, per homologia en el DNA, reacció creuada amb altres micobacteris com ara: compelxe M.avium, complexe M. intracellulare, M. xenopi entre d’altres (Carridge et al. 1993).

Cultiu microbiològic i PCR de les colònies: utilitzant dos descontaminants diferents es van poder aïllar creixements de micobacteris. La PCR d’aquestes colònies va confirmar que es tractava de micobacteris no tuberculosos (veure figura 5).

Caracterització molecular dels bacteris del gènere Mycobacterium: el laboratori de referència comuntari va confirmar la presència de bacteris del genere Micobacterium i les va identificar com a M.avium. subsp. avium.

Un possible orígen del focus de la infecció seria el pinso dels animals que presentés una contaminació per M. avium subsp. avium (patògen força freqüent en gallinacis i altres aus que pot ser excretat en elevades quantitats per via cloacal). El fet que en la majoria de casos hi hagi un afectació evident de la cavitat abdominal quadra amb una entrada digestiva de l’agent infecciós.

Aquest cas ha estat publicat a la revista científica Veterinary Record.

Lesions granulomatoses de distribució miliar al fetge.

Lesions granulomatoses de distribució miliar al fetge.

Limfadenitis caseosa al limfonode mesentèric.

Limfadenitis caseosa al limfonode mesentèric.

Lesions granulomatoses al parènquima pulmonar.

Lesions granulomatoses al parènquima pulmonar.

Granulomes miliars a la melsa.

Granulomes miliars a la melsa.

PCR de les colònies aïllades en el cultiu de micobacteris. El patró de bandes observat indica que el creixement observat en les mostres de porcí correspon a un micobateri però de tipus no tuberculós (només banda superior). Mycobacterium bovis: mostres corresponents a cultius provenint de bovins afectats de tuberculosi bovina (doble banda). C+: control positiu.

PCR de les colònies aïllades en el cultiu de micobacteris. El patró de bandes observat indica que el creixement observat en les mostres de porcí correspon a un micobateri però de tipus no tuberculós (només banda superior). Mycobacterium bovis: mostres corresponents a cultius provenint de bovins afectats de tuberculosi bovina (doble banda). C+: control positiu.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *