BLOG
Historial de consultes


06/02/2024 | Aviram
0

Resum anual 2023

Durant el 2023 el SESC ha gestionat un total de 136 consultes. D’aquestes, 22 eren consultes telemàtiques i les 114 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

Evolució del número de consultes al SESC.

Evolució del número de consultes al SESC.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Respecte anys anteriors han augmentat les consultes d’aviram i conill, i destaca l’absència de consultes de cavalls.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Respecte anys anteriors han augmentat significativament les consultes d’aviram i conill, i destaca l’absència de consultes de caprí i èquids.

Com cada any fem balanç del SESC com a eina de vigilància passiva de malalties zoonòtiques i de declaració obligatòria. Enguany s'han vehiculat a través del SESC 8 sospites de PPA/PPC en canals de porc, totes elles descartades; 9 sospites de cisticercosi bovina de les quals 3 s'han confirmat. També s'han declarat per primera vegada en la trajectòria del SESC casos de mixomatosi i malaltia vírica hemorràgica en conills. Pel que fa a la tuberculosi s'han rebut 24 sospites de boví (lluny de les 100 que serien necessàries per arribar a un 0'1 per mil de remissió de granulomes no tuberculosis establert per el ministeri d'agricultura). D'aquests, 4 s'han confirmat com a compatibles amb tuberculosi. Addicionalment  s'ha confirmat tuberculosi en 8 senglars i una micobacteriosi per M. avium hominissuis en una canal de porc. En contraposició no s'ha remès cap granuloma de l'espècie caprina i només 3 d'espècie ovina, cal recordar la importancia de fer vigilancia d'aquests reservoris domèstics de la tuberculosi animal.

Taula1 : Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Nº de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Lesions compatibles amb Tuberculosi* 43 30% (13/43)
TBC** 13
Broncopneumònia supurativa crònica amb Bronquiectàsies (Mycoplasma bovis + altres bacteris) 7
Granulomes pulmonars (Nocardia spp.) 3
Limfadenitis granulomatosa fúngica 3
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana 3
Pneumonia necrotitzant i gangrenosa 2
Pneumona piogranulomatosa necrotitzant multifocal 2
Carcinoma de cèl·lules escamoses metastàsic 1
Hepatitis i esplenitis supuratives i necrotitzants (C. pseudotuberculosis). 1
Lesió necrotitzant liquefactiva inespecífica 1
Limfadenitis necrotitzant granulomatosa crònica 1
Priogranulomes miliars generalitzats (Saphylococcus spp) 1
Sarcoma histiocític 1
Sense lesions 1
Micobacterosi  (Mycobacterium avium hominissuis) 1
Tumor de beina nerviosa perifèrica 2
Lesions compatibles amb Cisticercosi 9   33.33% (3/9)
Cisticercosi 3
Miositis eosinofílica 2
Tumor adenomatoide miocàrdic 1
Quist valvular 1
Proliferacions mesenquimatoses beninges 1
Peritonitis villosa crònica mínima 1
Lesions compatibles amb PPA/PPC*** 8 0%

(0/8)

Possible SDNP 2
Reabsorció de sang a nòduls limfàtics 2
Arteritis viral 1
Diàtesi hemorràgica (sense diagnòstic específic) 1
Necrosi renal cortical difusa 1
Cistitis hemorràgica 1
*En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins 4 LCT (4 confirmats CMT PCR/cultiu) i porc senglar 9 LCT (7 confirmats CMT PCR/cultiu, 2 pendents).

***En tots els casos la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum de consultes i diagnòstics

 Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 48
TBC 11
Broncopneumònia supurativa crònica amb bronquièctasis (Mycoplasma bovis ± C. pseudotuberculosis (3), P. multocida (1), Streptococcus spp. (1)) 6
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana 3
Pneumònia piogranulomatosa (Nocardia sp.) 3
Malaltia vírica hemorràgica del conill (MVHC) 2
Abscessos crònics bacterians (Actinomyces sp.) 1
Arteritis viral 1
Cistitis hemorràgica (E.coli? Actinobaculum suis?) 1
Ectima contagiós 1
Encephalitozoonosis 2
Encephalitozoonosis + dermatofitosis 1
Abscés (Staphilococcus aureus) + Encephalitozoon cuniculi 1
Hepatitis i esplenitis supuratives i necrotitzants (C. pseudotuberculosis). 1
Hepatitis necrotitzant (Fusobacterium necrophorum) 1
Malaltia de Marek 2
Malaltia dels abscessos (Staphylococcus spp.) 1
Micobacteriosi (M. avium hominisuis) 1
Mixomatosi + Dermatofitosi 1
Pneumònia piogranulomatosa 1
Otitis per Pasteurella multocida 1
Papil·lomatosi cutània 1
Piogranulomes generalitzats miliars (Saphylococcus spp) 1
Salpingitis per E. coli 1
Septicèmia  (E.coli i Streptococcus) 1
Sinusitis infecciosa (Mycoplasma gallisepticum) 1
Sospita MVHC - sense lesions 1
Fúngic 9
Aspergil·losi (Aspergillus fumigatus) ±bacteris 6
Limfadenitis granulomatosa fúngica 3
Neoplàsia 13
Carcinoma de cèl·lules escamoses 1
Limfoma B multicèntric 1
Tumor adenomatoide miocàrdic 2
Proliferacions mesenquimatoses beninges 1
Adenocarcinoma ovàric 1
Sarcoma histiocític 1
Limfoma de cèl·lules T 1
Hiperpigmentació secundària a leiomiomes uterins 1
Hiperpigmentació secundària a arrenoblastoma 1
Fibroma oral ulcerat 1
Tumor de beina nerviosa perifèrica 2
Paràsits 5
Cisticercosi 4
Hepatitis parasitària 1
Inflamatori 23
Possible SDNP 2
Pneumònia gangrenosa (per aspiració) 2
Peritonitis villosa crònica mínima 2
Miositis eosinofílica 2
Sospita de Rinitis atròfica (cultiu negatiu) 1
Reacció punt inoculació 1
Possible limfadenitis caseosa crònica 1
Possible dermatitis per contacte 1
Picades d'insecte + ectima contagiós 1
Picades d'insecte 1
Nefritis intersticial 1
Limfadenitis necrotitzant granulomatosa crònica 1
Limfadenitis i miositis eosinofílica 1
Lesió crònica (traumàtica?) encapsulada 1
Hipospermia i vaginitis focal lleu fibrinosupurativa 1
Hepatitis necrotitzant (compatible clostridis) 1
Hepatitis esclerosant 1
Cel·lomitis per rovell de l'ou 1
Abscés subcutani cap 1
Altres 38
Consultes telemàtiques sobre lesions varies en canals de conill 6
Diàtesi hemorràgica d'origen desconegut 3
Pigmentació per carotenoides 2
Reabsorció de sang a nòduls limfàtics 2
Sense lesions 2
Alteracions canal 1
Colecistitis fibrinonecrotitzant bacteriana 1
Fibrosi de la càpsula de Gisson 1
Consulta sobre truges gestants, icterícia  i peritonitis 1
Consulta sobre l'edat al tall del bec 1
Consulta sobre causes d'eritema cutani 1
Consulta sobre lesions alopèciques cutànies 1
Escuma seminal de la guatlla mascle 1
Hematomes cuixes 1
Hepatotoxicitat/isquèmia hepàtica? 1
Icterícia (Alcohol-èter no diagnòstic) 1
Icterícia post-hepàtica 1
Lesions cutànies traumatisme vs cremada 1
Masculinització (sense tumor associat) 1
Melanosi 1
Necrosi renal cortical difusa 1
Pèrdua d'arquitectura hepàtica sense causa 1
Pigment ceroide 1
Pneumònia lipídica crònica 1
Quist valvular 1
Quists hepàtics congènits. 1
Sospita enteritis / granulomes 1
Torsió esplènica 1

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *