BLOG
Historial de consultes


07/03/2024 | Porcí
0

Lesions vasculars cròniques en un ronyó de porc

Ens arriba una consulta d’una canal de porcí de 6 mesos d’edat, de raça híbrida, que presenta lesions multifocals blanquinoses a ambdós ronyons. Es remeten mostres d’ambdós ronyons i dels limfonodes renals al SESC per al seu diagnòstic, en el que inicialment es considera una nefritis intersticial crònica donat l’aspecte macroscòpic de les lesions.

En rebre les mostres es va poder observar l’aspecte de les lesions, que efectivament consistien en àrees multifocals de coloració blanca i rugositat/irregularitat de la superfície renal un cop retirada la capsula. No obstant, la forma i distribució de lesions era curiosa, doncs es trobaven preferentment localitzades a la unió corticomedular i tenien forma lineal.

En realitzar l’estudi histopatològic de les mostres, en contra del que inicialment es va considerar, es va observar que les taques blanquinoses no corresponien a infiltrats inflamatoris centrats a l’interstici renal, sinó a arteries musculars de petit i mitjà calibre, molt alterades. Presentaven un ventall d’alteracions degeneratives/proliferatives i – en molt menor mesura – inflamatòries, que incloïen hiperplàsia de totes les túniques, vacuolització de cèl·lules de múscul llis, obliteració de la llum vascular amb fenòmens de recanalització, fibrosis de l’adventícia amb ocasional inflamació mononuclear i hiperplàsia dels vasa vasorum. Aquesta constel·lació d’alteracions vasculars es classifiquen amb el diagnòstic de arterioesclerosis generalitzada intensa amb periarteritis lleu. Addicionalment s’observen molts escassos glomèruls que presenten degeneració fibrinoide.

A l’estudi histològic del limfonode no es van observar lesions del teixit limfoide, però les arteries presents al tall histològic presentaven les mateixes alteracions que al ronyó. Per aquest motiu, és altament probable que les alteracions observades fossin sistèmiques en naturalesa, i que estiguessin presents a altres òrgans. No obstant, no es van remetre més vísceres pel que no és possible assegurar-ho.

Pel que fa a la etiopatología d’aquestes lesions, cal considerar que no són lesions habituals en porcí, i consisteixen amb una cronificació d’un dany vascular molt intens centrat en arteries musculars, probablement necrotitzant i/o proliferatiu en naturalesa. En altres paraules, veiem una cicatriu de lesions vasculars antigues. Per aquest motiu, l’explicació més probable és que consisteixi en la cronificació d’una síndrome de dermatitis i nefropatia porcina atípica (amb pràctica absència d’alteració glomerular). (AC)

Ronyó de porc. S’observa una superfície rugosa i irregular amb àrees multifocals blanquinoses.

Ronyó de porc. S’observa una superfície rugosa i irregular amb àrees multifocals blanquinoses.

Ronyó de porc. A la secció s’observen múltiples lesions blanquinoses, molt centrades a la regió corticomedular, habitualment presentant morfologia lineal (fletxa).

Ronyó de porc. A la secció s’observen múltiples lesions blanquinoses, molt centrades a la regió corticomedul·lar, habitualment presentant morfologia lineal (fletxes).

Imatge histològica a pocs augments, on s’observa que les àrees blanquinoses es corresponen amb alteracions vasculars (afectant arteries musculars de calibre petit i mitjà) que en fan augmentar de manera marcada la seva mida. El patró vascular es veu representat a grans augments per la afectació de la unió corticomedul·lar, doncs és on es troba la xarxa de distribució arterial (artèries arcuates i ramificació en arteries interlobel·lars).

Imatge histològica a pocs augments, on s’observa que les àrees blanquinoses es corresponen amb alteracions vasculars (afectant arteries musculars de calibre petit i mitjà) que en fan augmentar de manera marcada la seva mida. El patró vascular es veu representat a grans augments per la afectació de la unió corticomedul·lar, doncs és on es troba la xarxa de distribució arterial (artèries arcuates i ramificació en arteries interlobel·lars).

Una de les artèries, on es pot observar una marcada expansió de totes les túniques (hiperplàsia – hipertrofia), amb proliferació de vasa vasorum, vacuolització de les cèl·lules de múscul llis, fibrosis de la túnica adventícia, i infiltrats inflamatoris mononuclears.

Una de les artèries, on es pot observar una marcada expansió de totes les túniques (hiperplàsia – hipertrofia), amb proliferació de vasa vasorum, vacuolització de les cèl·lules de múscul llis, fibrosis de la túnica adventícia, i infiltrats inflamatoris mononuclears.

Artèria que presenta canvis similars a la observada anteriorment, no obstant, en aquesta ocasió la llum central s’ha substituït per diferents canalicles vasculars de menor mida. Això és indicatiu de recanalització arterial, és a dir, neoformació de llums vasculars posteriors a un procés de trombosi.

Artèria que presenta canvis similars a la observada anteriorment, no obstant, en aquesta ocasió la llum central s’ha substituït per diferents canalicles vasculars de menor mida. Això és indicatiu de recanalització arterial, és a dir, neoformació de llums vasculars posteriors a un procés de trombosi.

Lesió similar a una arteria muscular a la càpsula del limfonode. Tot i que no es van estudiar altres vísceres, l’aparició de lesions a ronyó i limfonode indiquen que probablement consisteix en una lesió sistèmica.

Lesió similar a una arteria muscular a la càpsula del limfonode. Tot i que no es van estudiar altres vísceres, l’aparició de lesions a ronyó i limfonode indiquen que probablement consisteix en una lesió sistèmica.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *