BLOG
Historial de consultes


09/05/2022 | Boví
1

Quin és el teu diagnòstic? (104)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

Rebem mostres de ronyons d'un vedell de 12 mesos d'edat, de raça frisona, que presenta un augment de mida molt marcat unilateral. En obrir el ronyó afectat s'aprecia una gran cavitat multilobulada plena d'un líquid serós transparent. (EV)

Ronyó de vedell amb un marcat augment de mida i aspecte quístic.

Ronyó de vedell amb un marcat augment de mida i aspecte quístic.

Ronyó esquerre augmentat de mida i seccionat en comparació amb el ronyó dret, que no presenta alteracions.

Ronyó esquerre augmentat de mida i seccionat en comparació amb el ronyó dret, que no presenta alteracions.Quin és el teu diagnòstic ? (104)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Les lesions observades corresponen a una hidronefrosi  unilateral, amb atròfia i fibrosi de l'escorça i medul·la renals. La hidronefrosi consisteix en una dilatació de la pelvis renal amb atròfia progressiva del parènquima renal, deguda a una obstrucció de les vies urinàries (ja sigui per una malformació congènita o adquirida per presència de càlculs, processos inflamatoris, neoplàsia...) es desconeix la causa concreta en el cas que ens ocupa.

Your answers are highlighted below.

Question 1

Quin és el teu diagnòstic ?

A
Ronyó poliquístic
B
Quists renals
C
Hidronefrosi
D
Displàsia renal
E
Glomerulonefritis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Fabrizio de Stefani
    09/05/2022

    Facile.

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha