BLOG
Historial de consultes


22/03/2019 | Oví
1

Quin és el teu diagnòstic? (70)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un partida de xais s'aprecien lesions renals blanquinoses de diferent mida (de 1mm a 1 cm) que, en tallar el ronyó, es pot observar que afecten tot el gruix de l'escorça renal.

Presència de taques blanquinoses de mida variable en el ronyons d'una partida de xais.

 

En obrir el ronyó s'aprecia com la lesió afecta tota l'escorça renal.

 

Detall d'un dels ronyons amb lesions més extenses.

 

D'altres lesions són més reduïdes i focals, però afecten a tot el gruix de l'escorça.

 Quin és el teu diagnòstic? (70)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar, en els diferents ronyons, lesions compatibles amb una nefritis intersticial no supurativa crònica. Les causes de nefritis intersticial en petits remugants són poc conegudes, la bibliografia assenyala infeccions víriques com a possible causa (poxvirus i virus de  Maedi-Visna). En vedells aquestes lesions s'associen a infeccions bacterianes (E.coli, Salmonella, Brucella) i sol tractar-se de troballes accidentals,

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Infarts renals
B
Nefritis embòlica
C
Nefritis intersticial
D
Glomerulonefritis
E
Limfoma
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Mounika
    25/06/2019

    I think it is interstitial nephritis

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha