BLOG
Historial de consultes


08/02/2021 | Oví
0

Quin és el teu diagnòstic? (91)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de xai s'observen lesions blanquinoses nodulars multifocals a la musculatura esquelètica cervical, de les extremitats i també al diafragma i músculs intercostals. La mida és variable des de 0,5cm els nòduls del diafragma fins a 1cm de diàmetre els de la musculatura subcutània.

Nòduls subcutanis d'aproximadament 1cm de diàmetre  adherits a la musculatura.

El diafragma presenta múltiples lesions nodulars blanquinoses de 0,5cm de diàmetre.

Lesions multifocals a la musculatura de la regió cervical.

 Quin és el teu diagnòstic? (91)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Les lesions observades a l'estudi histopatològic consistien en múltiples granulomes musculars parasitaris. Això és coneix per el tipus d'infiltrat inflamatori, ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils. Aquestes lesions son compatibles amb un infestació per Cysticercus ovis.

Your answers are highlighted below.

Question 1

Quin és el teu diagnòstic?

A
Cysticercus tenuicollis
B
Rhabdomiosarcoma
C
Abscessos múltiples (septicèmia)
D
Mycobacterium caprae
E
Cysticercus ovis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha