BLOG
Historial de consultes


02/02/2021 | Aviram
0

Resum anual 2020

Durant el 2020 el SESC ha gestionat un total de 140 consultes. D’aquestes, 10 eren consultes telemàtiques i les 130 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2020 s’han publicat 22 entrades en aquest blog en Català, Espanyol i Anglès. D’aquestes, 10 corresponien a reptes diagnòstics. Hem tingut un total de 175.127 visites.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

Evolució del número de consultes al SESC. El número de consultes ha disminuït molt lleument (10 consultes menys que l'any anterior) a pesar de les restriccions ocasionades per la pandèmia de COVID19.

 

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Com en anys anteriors les consultes des d’escorxadors d’aviram, conill i cavall són mínimes.

 

Com cada any toca fer una ullada al comptador de granulomes ja que la vigilància passiva a escorxador és una eina essencial en el control de la Tuberculosi animal. Enguany s'han vehiculat a través del SESC un total de 43 consultes que inclouen 56 troballes d'escorxador compatibles amb tuberculosi de diferents espècies. D'aquestes 5 han estat confirmades com a micobacteris del complexe M.tuberculosis, un com a M.avium, un amb lesions compatibles però no confirmat i dos pendents de resultat de cultiu. Com a resum tenim que un 16% (7/43) de les sospites eren granulomes tuberculosos.  Aquesta xifra s'ha de llegir en positiu ja que reflecteix que la incidència de tuberculosi a Catalunya és molt baixa i que ha augmentat l'enviament de granulomes no tuberculosos.

Taula1 : Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

 SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Número de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Lesions compatibles amb tuberculosi* 43 16% (7/43) Lesions fúngiques (10)

Tuberculosi (5)**

Lesions compatibles amb TBC (no confirmades per PCR/cultiu) (2)

Limfadenitis caseosa (4)

Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (4)

Lesions parasitàries (4)

Nocardia spp. (3)

Rhodococcus equii (2)

Pasteurella multocida (2)

Limfadenitis granulomatosa no específica (2)

Broncopneumònia necrotitzant (Comp. Mycoplasma bovis) (1)

Altres Micobacteris (1)

Hiperplasia limfoide (1)

BNCP abscedificant crònica (1)

Pleuritis i pericarditis fibosant granulomatosa crònica (1)

Lesions compatibles amb cisticercosi 31   39% (12/31) Cisticercosi bovina (12)

Miositis eosinofílica (3)

Quist valvular (3)

Hamartoma vascular (2)

Arteriosclerosi (1)

Tumor de beina nerviosa perifèrica (1)

Mineralització distròfica  (1)

Lesions fibroses inespecífiques (1)

Calcinosi circumscripta + Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

Quist fol·licular (1)

Quist mucós (1)

Quist salivar (1)

Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

Cysticercus tenuicollis (1)

Sense lesions (1)

Lesions compatibles amb PPA/PPC*** 6 0% (0/6) Reabsorció de sang a nòduls limfàtic (2)

Diàtesi hemorràgica inespecífica (1)

Septicèmia (1)

PDNS (1)

Limfoma (1)

*En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins (n=4, dels quals 1 no està confirmat per PCR/cultiu però tenia lesions compatibles), caprins (n=2, dels quals 1 no està confirmat per PCR/cultiu però tenia lesions compatibles) i porc senglar (n=1).

***En tots els casos van ser animals aïllats amb lesions de diàtesi hemorràgica compatibles amb PPA/PPC però que no suposaven una sospita seriosa, la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum de consultes i diagnòstics

Taula 3: Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 33 Anaplasma ovis (6)

Tuberculosi (5)

Lesions compatibles amb TBC (no confirmades per PCR/cultiu) (2)

Limfadenitis caseosa (C.pseudotuberculosis) (4)

Limfadenitis per Nocardia spp.  (3)

Pasteurella multocida (2)

Staphilococcus (2)

Limfadenitis per Rhodococcus equii (2)

Broncopneumònia necrotitzant (compatible amb  Mycoplasma bovis) (1)

Ectima contagiós (1)

Pneumònia enzoòtica ovina (1)

Septicèmia (E.coli) (1)

Necrobacilosi (comp. Fusobacterium spp) (1)

Malaltia de Marek (1)

Mycobacterium avium (1)

Neoplàsia 10 Limfoma (4)

Tumor de beina nerviosa perifèrica (2)

Hamartoma vascular (2)

Papiloma (1)

Nefroblastoma (1)

Paràsits 25 Cisticercosi bovina (12)

Hidatidosi  (3)

Consulta sobre presència de larves en diagnòstic de Triquina (3)

Besnoitiasi (1)

Cysticercus pisiformis (1)

Cysticercus tenuicollis (1)

Consulta sobre Ascaris suum (1)

Granulomes parasitaris  (1)

Copèpode branquial (1)

Cisticercosi ovina (muscular) (1)

Inflamatori 27 Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (4)

Miositis eosinofílica (3)

Limfadenitis granulomatosa inespecífica (2)

Abscés muscular (1)

Artritis bacteriana (1)

Pneumònia abscedificant crònica (1)

Esteatitis (1)

Complex respiratori ovi (1)

Colangitis crònica (1)

Consulta sobre artritis (1)

Calcinosi circumscripta + Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

Hiperqueratosi corneal (1)

Hepatitis abscedificant (1)

Icterícia/peritonitis (1)

Nefritis intersticial crònica (1)

Panniculitis fistulitzant (1)

SDNP (1)

Septicèmia  (1)

Pleuritis i pericarditis fibrosant i granulomatosa crònica (1)

Fúngic 10 Limfadenitis fúngica (10)*

*Un dels casos també amb lesions a pulmó.

Altres 33 Quist valvular (3)

Reabsorció de sang a nòduls limfàtics (2)

Necrosi Muscular (2)

Anèmia hemolítica (2)

Quist fol·licular (1)

Quist mucós (1)

Quist salivar (1)

Arteriosclerosi (1)

Melanosis uberis (1)

Distribució irregular de la sang (1)

Diàtesi hemorràgica inespecífica (1)

Icterícia (1)

Lesions fibroses inespecífiques (1)

Quists d’inclusió serosos (1)

Hepatopatía tòxica (1)

Fractura òssia reorganitzada (1)

Ronyó i fetge poliquístics (1)

Lipomatosi mucular (1)

Queloide dermic (1)

Torsió testicular (1)

Mineralització distròfica (1)

Necrosi hepàtica generalitzada (1)

Acúmul de pigment a mucosa intestinal (1)

Lipoidosi hepàtica (1)

Absència lesions significatives (1)

Hiperplasia limfoide (1)

Consultes no diagnòstiques 3 Consulta sobre el pit de fusta en aviram.

Consultes sobre xais i porcs amb icterícia.

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha