BLOG
Historial de consultes


06/09/2021 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (98)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un vedell de raça creuada de 12 mesos d'edat s'observa una estructura quística a la superfície del fetge, amb contingut líquid transparent al seu interior, que fa uns 2 cm de diàmetre.

Estructura quística a la superfície d'un fetge de vedell.

Estructura quística a la superfície d'un fetge de vedell.Quin és el teu diagnòstic? (98)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar una cavitat quística entapissada per un epiteli simple pla, es tracta per tant d'un quist serós hepàtic. Aquesta lesió no te significació patològica i és de probable orígen congènit.
En el diagnòstic diferencial cal considerar que es pugui tractar d'un quist parasitari, en concret de Cysticercus tenuicollis (fase larvària de la Taenia hydatigena) que cursa amb la presència de quists de contingut líquid transparent que es solen observar a la superfície serosa de les vísceres. Aquests quists contenen al seu interior el protoescòlex del paràsit (absent en aquest cas que ens ocupa). El quist hidatídic (fase larvària de Echinoccus granulosus) sol provocar quists intraparenquimatosos, tot i que alguns d'ells poden fer protrusió a la superfície, que contenen l'arena hidatídica (protoescòlex).

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Hidatidosi
B
Quist serós hepàtic
C
Cysticercus tenuicollis
D
Taenia hydatigena
E
Echinococcus granulosus
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.


 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha