BLOG
Historial de consultes


24/08/2021 | Aviram
0

Sinusitis infecciosa del gall dindi (Mycoplasma gallisepticum)

Arriba a escorxador una partida de galls dindi en la que el 30% dels animals es veuen afectats per un procés respiratori, localitzat a les vies respiratòries altes, on els animals mostren una greu sinusitis infraorbitària acompanyada d’edema facial, conjuntivitis i descàrrega nasal. Es remeten dos caps, es prenen hisops i es realitza una PCR front a Mycoplasma gallisepticum que resulta positiva, i RT-PCR front a Metapneumovirus aviari (aMPV) que resulta negativa.

Així doncs, es confirma la sospita de la sinusitis infecciosa, procés causat per M. gallisepticum en galls dindi. Aquesta infecció produeix malaltia respiratòria tant en pollastres i ponedores com en galls dindi, sent aquests últims els més susceptibles. Produeix:

  • Congestió i exsudat catarral en cavitat nasal, tràquea, bronquis i sacs aeris, donant lloc a descàrrega nasal.
  • Pot causar graus variables de pneumònia.
  • En infeccions cròniques i greus es pot observar aerosaculitis fibrinosa i pericarditis i perihepatitis fibrinosa, associades a major mortalitat i decomisos de canals.
  • És freqüent que el quadre clínic i/o lesional es vegi agreujat per infeccions víriques concomitants (aMPV, virus de la bronquitis infecciosa...) o sobreinfeccions bacterianes (majoritàriament coli), augmentant la gravetat i mortalitat de la infecció. Aleshores estaríem davant del procés anomenat Malaltia respiratòria crònica o CRD (de l’anglès Chronic Respiratory Disease).
  • Gall dindi: secrecions oculars que precedeixen al desenvolupament de la sinusitis infraorbitària amb presència d’exsudat mucós a caseós.
  • Ponedores: pot causar queratoconjuntivitis, caracteritzada per tumefacció facial i de la parpella, increment de llagrimeig i congestió de la conjuntiva.

En lots afectats, M. gallisepticum infecta la majoria d’animals, produint signes respiratoris en el 80-90% dels galls dindi. Tot i així,  la prevalença de la sinusitis és molt variable (1-70% dels animals). (AC)

Cap de gall dindi que presenta una marcada tumefacció al voltant de l’ull degut a la característica sinusitis infraorbitària, que pot arribar a resultar en el tancament complet de l’ull.

Cap de gall dindi que presenta una marcada tumefacció al voltant de l’ull degut a la característica sinusitis infraorbitària, que pot arribar a resultar en el tancament complet de l’ull.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha