BLOG
Historial de consultes


13/09/2021 | Boví
0

Pneumònia en un vedell causada per Mycoplasma bovis

Ens fan arribar mostres d’una canal de vedell de raça Asturiana de los Valles, de 11 mesos d’edat. El pulmó presenta nòduls de 0,5 a 2cm de diàmetre, que al tall presenten contingut caseós, i es troben distribuïts craneo-ventralment tant a lòbuls apicals com caudals. També s’observen molt escasses nodulacions similars a la pleura parietal. Addicionalment s’observa una massa al coll, d’uns 13cm, amb un aspecte similar a la secció. Els limfonodes valorats es troben augmentats de mida i reactius, però no mostren lesions granulomatoses.

Al realitzar la histopatologia s’observen lesions similars al pulmó i al múscul, consistents amb pneumònia, fascitis i miositis purulento-necrotitzants cròniques i greus. A més, els bronquis presenten una greu bronquitis purulenta crònica amb progressió a bronquièctasis.

El quadre lesional és característic de Mycoplasma bovis, però per confirmar-ne el resultat vam remetre mostres per biologia molecular i cultiu. En el nostre cas, la PCR front M. bovis va donar un resultat positiu, i també es va observar creixement en cultiu específic de mycoplasmes. A més es va realitzar cultiu general, on es van obtenir colònies de Pasteurella multocida. Habitualment les lesions causades per M. bovis es sobre-infecten amb altres bacteris, produint lesions de major mida amb  contingut purulent fluid, presents en el nostre cas. Pel que fa a la lesió al coll la bibliografia descriu que rarament es poden trobar lesions nodulars a la tràquea o a altres teixits peritraqueals, amb un aspecte similar a les lesions pulmonars. (AC)

Pulmó amb consolidació craneo-ventral, amb presència de nòduls multifocals de 0,5 a 2cm de diàmetre.

Pulmó amb consolidació craneo-ventral, amb presència de nòduls multifocals de 0,5 a 2cm de diàmetre (el lòbul diafragmàtic és a l'esquerre de la imatge).

Detall de la secció dels nòduls pulmonars. Majoritàriament els nòduls presenten un aspecte caseós al tall, però és freqüent observar contingut purulent més fluid en les lesions més grans degut a sobre-infeccions d’altres bacteris.

Detall de la secció dels nòduls pulmonars. Majoritàriament els nòduls presenten un aspecte caseós al tall, però és freqüent observar contingut purulent més fluid en les lesions més grans degut a sobre-infeccions d’altres bacteris.

Massa cervical extensa. A la secció presenta un aspecte caseós.

Massa cervical extensa. A la secció presenta un aspecte caseós.

Lesions nodulars a la pleura parietal.

Lesions nodulars a la pleura parietal.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha