BLOG
Historial de consultes


12/04/2021 | Neoplasia (porcí)
0

20 anys de neoplàsies porcines

Els patòlegs col·laboradors del SESC hem fet un recull de totes les neoplàsies diagnosticades en porcs d'escorxador en els darrers 20 anys. Aquest treball, publicat a la revista Porcine health management, inclou també una revisió sistemàtica de de la literatura sobre totes les neoplàsies diagnosticades en aquesta espècie així com una classificació de les neoplàsies limfoides en base als criteris de la OMS adaptats per animals.

Us podeu descarregar i llegir l'article sencer en open acces (gratuït) en aquest enllaç: Porcine health management.

Neoplastic lesions in domestic pigs detected at slaughter: literature review and a 20-year review (1998-2018) of carcass inspection in Catalonia 

Antonia Morey-Matamalas, Enric Vidal, Jorge Martínez, Jaume Alomar , Antonio Ramis, Alberto Marco, Mariano Domingo, Joaquim Segalés

Porcine Health Manag . 2021 Apr 7;7(1):30. doi: 10.1186/s40813-021-00207-0.0

Durant 20 anys (1998-2018) s'han diagnosticat un total de 56 neoplàsies en canals de porc als escorxadors de Catalunya. El mes comú han estat els limfomes (28) entre els quals la majoria eren de cèl·lules B. Altres tumors  detectats van ser els melanomes (7), nefroblastomes (3), mastocitomes (2), liposarcomes (2), osetocondromatosis (2), cistadenocarcinoma papil·lar (1), tumor de beina nerviosa perifèrica (1), leucèmia limfoide (1), fibropapil·loma (1), hemangiosarcoma (1), hepatoma (1), sarcoma histiocític (1), feocromocitoma (1) i osteosarcoma (1).

Amb més de 20 milions de porcs que passen pel escorxadors de Catalunya cada any, el SESC representa una eina extraordinària que permet recopilar dades d'interès per a estudis epidemiològics i patològics, especialment sobre lesions tan poc comunes com són les neoplàsies en animals de producció. (EV)

Alguns exemples de les neoplàsies presentades en el treball. (1) Mastocitoma a la melsa (2) Sarcoma a la pleura (3) Limfoma multicèntric a la pell (4) Limfoma multicèntric al fetge (5) Limfoma multicentric als ovaris i (6) cistadenocarcinoma papil·lar a la serosa abdominal. Figura.

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha