BLOG
Historial de consultes


07/04/2021 | Porcí
0

Quin és el teu diagnòstic? (93)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de porc de 6 mesos d'edat, de raça híbrida, s'observa un marcat augment bilateral de la mida dels ronyons que presenten una coloració pàl·lida. Al tall, el parènquima renal presenta múltiples cavitats conferint-li un aspecte d'esponja. (EV)

Marcat augment de mida i palidesa dels ronyons.

A la secció el parènquima renal presenta múltiples cavitats quístiques.

Detall de la lesió, d'aspecte esponjós.Quin és el teu diagnòstic? (93)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

La histologia evidencia lesions compatibles amb un ronyó poliquístic.
La displàsia renal entraria en el diferencial però dona una imatge molt diferent, la podeu veure aquí. Parlem d'hidronefrosi quan es dona una dilatació de la pelvis renal amb la conseqüent atrofia del parènquima renal, associada a una obstrucció de vies urinàries. Els altres dos noms: glomerulonefritis i nefritis intersticial fan referència a la inflamació de diferents parts del ronyó.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Hidronefrosi
B
Displàsia renal
C
Ronyó poliquístic
D
Glomerulonefritis
E
Nefritis intersticial
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha