BLOG
Historial de consultes


19/03/2020 | Boví
0

Arteriosclerosi en el miocardi d’una vedella

Cor d'una vedella de dotze mesos d'edat i de raça creuada que presenta una una lesió nodular focal d'aproximadament 1 cm de diàmetre localitzada a nivell subendocàrdic en el ventricle esquerre. Aquesta fa prominència cap a la llum del ventricle i presenta un aspecte blanquinós homogeni i consistència incrementada. La mostra va ser remesa com una sospita de cisticercosi bovina.

L'estudi histopatològic confirma que es tracta d'una artèria de mig calibre degenerada i caracteritzada per una marcada reacció fibrosa de la capa externa (adventícia) i hiperplàsia generalitzada de la capa muscular mitjana i íntima. Aquesta lesió és indicativa d'una arteriosclerosi, un procés degeneratiu crònic dels vasos sanguinis (sobretot artèries i arterioles) que cursa amb la disrupció de l'arquitectura normal del vas i substitució de totes les capes de la paret vascular per teixit fibrós i fibres musculars hipertròfiques (plaques escleròtiques) el que dóna l'aspecte nodular macroscòpic. En la majoria de casos, aquestes alteracions vasculars no solen provocar alteracions hemodinàmiques o trombòtiques, de manera que passen desapercebudes. No obstant això, en alguns casos es pot observar una obliteració parcial de la llum vascular i per tant, alteracions del flux sanguini donant lloc a trombes i isquèmia, sobretot en cervell i cor. Es desconeix què origina el dany a la paret vascular però tots aquells factors que alterin la hemodinàmia podrien afavorir el seu desenvolupament.

La tinció de tricròmic de Masson ens permet diferenciar les fibres musculars hipertròfiques (color vermell) de les fibres de col·lagen immadures o madures observades en la capa adventícia i entre les fibres musculars de la capa mitjana i íntima (color blau).

Cor de vedella. Ventricle esquerre obert. Lesió nodular focal, prominent i aproximadament d'un cm de diàmetre localitzat al parèquim subendocàrdic. A la secció és homogènia, blanca i de consistència incrementada.

Artèria. Hematoxilina i eosina (H & E) Secció transversal d'una artèria que mostra un marcat engrossiment generalitzat de la capa mitjana i, de forma multifocal, la capa interna amb formació de plaques escleròtiques que fan prominència cap a la llum vascular reduint-la parcilamente. Les dues capes apareixen expandides i reemplaçades per gran quantitat de fibres musculars hipertròfiques juntament amb una marcada reacció fibrosa. Aquestes obliteren i susbtitueixen focalment l'elàstica interna i s'extenen cap a la capa adventícia i el teixit circumdant.

Artèria. Tricròmic de Masson. S'observen les plaques escleròtiques localitzades a la capa interna i mitja que causen l'engrossiment de la paret vascular, l'alteració del diàmetre vascular i l'obliteració parcial de l'artèria. Aquestes plaques es componen majoritàriament de fibres de col·lagen (blau) barrejades amb fibres musculars (vermelles) hipertròfiques.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha