BLOG
Historial de consultes


23/05/2013 | Oví
1

Degeneració quística hepàtica congènita en un xai

A la secció el parènquima hepàtic presenta múltiples dilatacions irregulars ductals (colangièctasi) i cavitats d'aspecte quístic plenes de líquid de coloració verdosa.

L’estudi histopatològic evidencia una proliferació generalitzada de cavitats irregulars i ductals recobertes per epiteli biliar i associades a una intensa fibrosi intersticial també generalitzada. El parènquima hepàtic es troba en una proporció reduïda però presenta un aspecte normal.

La lesió es classifica com a degeneració quística hepàtica d’origen congènit. Es descarta un possible diagnòstic de neoplàsia o quists d’origen parasitari.

Fetge augmentat de mida i coloració pàl•lida.

Fetge augmentat de mida i coloració pàl•lida.

A la secció s’observen múltiples cavitats quístiques plenes de líquid verdós.

A la secció s’observen múltiples cavitats quístiques plenes de líquid verdós.1 comment(s)


  1. SESC
    05/06/2013

    Comment from Veterinary pathology group in LinkedIn:

    This sounds like a ductal plate malformation to me

    By Danielle Brown

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha