BLOG
Historial de consultes


10/02/2023 | Aviram
1

Resum anual 2022

Durant el 2022 el SESC ha gestionat un total de 148 consultes. D’aquestes, 13 eren consultes telemàtiques i les 135 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

Evolució del número de consultes al SESC.

Evolució del número de consultes al SESC.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Respecte anys anteriors han augmentat les consultes d’aviram i conill, i destaca l’absència de consultes de cavalls.

Després d’un any de funcionament de la nova web valorem positivament la seva implantació i així ho heu fet també els mateixos usuaris: malgrat un baixa participació en al resposta de l’enquesta enviada (10 de 140 enquestats han respost) la valoració mitja global ha estat de 8.9/10, el blog 9,4/10, l'Atles 9.1/10 i els formularis 9/10.

Per que fa a la remissió de granulomes com cada any ens hem quedat per sota de l’objectiu de 100 granulomes en l’espècie bovina ja que només se n’han enviat 22 (dels qual 6 han estat confirmats com a Tuberculosi). La baixada del percentatge de confirmació (que normalment es sol situar sobre el 50%) es deu a que ens trobem en un moment de molt baixa prevalença de TB bovina al país, de fet, Catalunya ha estat classificada com a zona oficialment lliure de tuberculosi bovina enguany. Cal posar en valor el paper del SESC i dels inspectors veterinaris oficials en la consecució d’aquesta fita i, sobretot, emfatitzar que la vigilància passiva a nivell d’escorxador pren mes importància que mai, especialment si es comencés a reduir la intensitat de la vigilància activa. També és important remarcar que la tuberculosi no s’ha erradicat de Catalunya i tenim altres reservoris domèstic i silvestres: per exemple en senglar a traves del SESC hem confirmat 8 casos de TB entre les 11 sospites remeses durant el 2022. Com a contrapunt, també cal dir que hi ha un baix nombre de lesions granulomatoses d'oví i caprí reportades (només 4 granulomes d’oví remesos durant el 2022).

Seguim sota l’amenaça de la PPA a la unió europea i cal ressaltar  el bon nivell d’alerta dels inspectors que durant el 2022 han remes mostres de 15 animals amb lesions eritematoses que podrien haver estat compatibles amb aquesta malaltia.

Finalment destacar la detecció d’un brot de verola ovina a través d’una consulta remesa al SESC, es tracta d’una malalta que estava erradicada del nostres país des de feia mes de 5 dècades. Aquesta detecció posa en valor el paper del SESC i dels inspectors veterinaris en l’engranatge de vigilància de malalties rellevants en sanitat animal. (EV)

Taula1 : Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

SOSPITES I DIAGNÒSTICS

SOSPITA Nº de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Lesions compatibles amb Tuberculosi* 50 26% (13/50)
Tuberculosi 13**
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana 7
Corynebacterium pseudotuberculosis 5
Sense lesions 3
Limfadenitis piogranulomatosa (R. equii) 2
Pneumònia verminosa 2
Limfadenitis piogranulomatosa (Staphylococcus coag+) 1
Limfadenitis purulenta bacteriana (Trueperella pyogenes) 1
Limfadenitis purulenta bacteriana (P.multocida + Moraxella spp.) 1
Limfadenitis granulomatosa-necrotitzant crònica bacteriana (E. coli) 1
Limfadenitis granulomatosa i necrotitzant (etiologia no determinada) 1
Limfadenitis  + Pneumònia granulomatosa (etiologia no determinada) 1
Mesotelioma 1
Limfadenitis piogranulomatosa fúngica 1
Abscessos múltiples 1
Broncopneumònia necrotitzant multifocal crònica 1
Mycoplasma bovis, M.haemolytica, P.multocida i T.pyogenes 1
Pasteurella multocida 1
Pleuopneumònia abscedificant (T. pyogenes) 1
Pneumònia + hepatitis bacteriana. 1
Pneumònia bacteriana crònica. 1
Pneumònia grangrenosa 1
Pneumònia i limfadenitis granulomatoses. 1
Lesions compatibles amb Cisticercosi 9   11.11% (1/9)
Cisticercosi 1
Glossitis piogranulomatosa per cos estrany vegetal 1
Miositis eosinofílica 1
Lesió fibrosa a llengua. 1
Fibrosi + metaplàsia òssia masseter 1
Metaplàsia cartilaginosa 1
Endomiocarditis i epicarditis eosinofílica. 1
Tumor de beina nerviosa perifèrica 1
Neoplàsia cardíaca 1
Lesions compatibles amb PPA/PPC*** 15 0% (0/15)
Diàtesi hemorràgica inespecífica. 6
Síndrome de dermatitis i nefropatia porcí (SDNP) 5
Mal roig 1
Lesions associades a estrès i baralles al transport 1
Necrosi punta de les orelles 1
Probable Hipertèrmia 1
 *En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins 5 LCT (4 confirmats CMT PCR/cultiu, un PCR- cultiu pendent) i porc senglar 8 LCT (confirmats CMT PCR/cultiu).

***En tots els casos la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum de consultes i diagnòstics

Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 58
TBC (13)
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (7)
Corynebacterium pseudotuberculosis (5)
Limfadenitis piogranulomatosa (R. equii) (2)
Malaltia de Marek (2)
Pasteurella multocida (2)
Verola ovina (2)
Mal roig (2)
Ectima contagiós (1)
Encefalitozoonosi + Staphylococcus (1)
Encephalitozoonosis (1)
Limfadenitis  + Pneumònia granulomatosa (compatible amb TB no confirmat) (1)
Dermatitis necrotitzant bacteriana (Staphylococcus coag+, E. coli) (1)
Limfadenitis granulomatosa-necrotitzant crònica bacteriana (E. coli)  (1)
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Staphylococcus coag+) (1)
Limfadenitis purulenta bacteriana (Pasteurella multocida + Moraxella spp.) (1)
Limfadenitis purulenta bacteriana (Trueperella pyogenes) (1)
Abscessos per Staphylococcus coag+ (malaltia Morel)  + Maedi visna (1)
Anaplasma ovis (1)
Abscessos múltiples (1)
Malaltia de Morel (1)
Mycoplasma bovis (1)
Mycoplasma bovis, M.haemolytica, P.multocida i T.pyogenes (1)
Pleuopneumònia abscedificant (T. pyogenes) (1)
Pleuopneumònia fibirnopurulenta (T.pyogenes + P.multocida) (1)
Pneumònia bacteriana crònica. (1)
Pneumònia grangrenosa (1)
PRRS (1)
Rinitis atròfica regressiva (P. multocida negativa a dermonecrotoxina) (1)
Sinovitis i osteomielitis per Mycoplasma synoviae (1)
Verola aviar (1)
Fúngic 1 Limfadenitis piogranulomatosa fúngica (1)
Neoplàsia 9
Mesotelioma (1)
Leiomioma uterí + Ascaridia galli (1)
Neoplàsia cardíaca (1)
Limfosarcoma muscular (1)
Tumor de beina nerviosa perifèrica (1)
Neoplàsia cardíaca (1)
Papil·loma (1)
Nefroblastoma (1)
Limfoma (1)
Paràsits 8
Leiomioma uterí + Ascaridia galli (1)
Hepatitis parasitaria (Cysticercus pisiformis) (1)
Cysticercus pisiformis (+ hepatopatia degenerativa + colangiohepatitis limfoplasmocitària) (1)
Cisticercosi bovina (1)
Besnoitia (1)
Pneumònia verminosa (1)
Es descarta triquina (compatible amb Toxócara o nematodes pulmonars) (1)
Inflamatori 26
SDNP (5)
Septicèmia + Bronquitis infecciosa aviar (1)
Pneumònia i limfadenitis granulomatoses (1)
Pneumònia + hepatitis bacteriana. (1)
Glossitis piogranulomatosa per cos estrany vegetal (1)
Miositis eosinofílica (1)
Peritonitis crònica proliferativa (1)
Endomiocarditis i epicarditis eosinofílica (1)
Rinitis atròfica regressiva (1)
Limfadenitis eosinofílica (1)
Hepatitis necrotitzant (etiologia no determinada) (1)
Pannicul·lo-miositis limfoplasmocitària necrotitzant cròniques (reacció a vacuna?) (1)

Nefritis intersticial crònica (1)

Hipersensibilitat (teixit subcutani) (1)
Abscessos musculars i nefritis (1)
Fascitis  i panniculitis granulomatoses necrotitzants (1)
Broncopneumònia necrotitzant multifocal crònica (1)
Limfadenitis granulomatosa i necrotitzant (1)
Necrosi del greix (1)
Miositis i celul·litis (Clostridial?) (1)
Celul·litis infecciosa de la barbeta (compatible amb colera aviar, Pasteurella) (1)
Nefritis embòlica (1)
Altres 46
Icterícia en canals de porcí (11)
Diàtesi hemorràgica (sense diagnòstic específic) (6)
Sense lesions (4)
Icterícia vs Carotens (3)
Quist hepàtic (3)
Probable torsió/infart esplènic (2)
Sense lesions significatives (1)
Càlculs urinaris (urats) (1)
Melanosi (1)
Lesions associades a estres i baralles al transport (1)
Consulta sobre decomís de pulmons de porcí (1)
Hepatopatía degenerativa (tòxica o metabòlica) (1)
Lesió fibrosa a llengua (1)
Fibrosi + metaplàsia òssia masseter (1)
Lipomatosi muscular (1)
Càlculs urinaris de fosfat (1)
Hidronefrosi (1)
Metaplàsia cartilaginosa (1)
Ronyó poliquísitc congènit (1)
Emfisema intestinal porcí (1)
Necrosi punta de les orelles (1)
Probable hipertèrmia (1)
Sospita Aujeszky descartada (1)


1 comment(s)


  1. Daniel Giménez Roig
    11/02/2023

    Molt bona feina! Exemple clar de feina col.laborativa que dóna resultats compartits amb tothom, la qual cosa sempre suposa aprenentatge. Gràcies!

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *