BLOG
Historial de consultes


22/08/2018 | Porcí
0

Quin és el teu diagnòstic? (61)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc, femella, de 6 mesos d'edat s'aprecia edema generalitzat, més abundant a diafragma, cavitat abdominal i especialment perirrenal. Els ronyons presenten la superficie rugosa i algunes petèquies (hemorràgies de mida petita).

 

Aspecte dels ronyons un cop decapsulats. La superficie és rugosa amb àrees pal·lides i d'altres més vermelloses.

 

Al tall s'observa que la lesió aprofundeix a l'escorça.

 Quin és el teu diagnòstic? (61)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar que es tractava de lesions de displasia renal aquesta lesió, que sol ser congènita, consiteix en una alteració (desorganització) del desenvolupament  del parènquima renal  deguda a una diferenciació anòmala. Pot ser secundaria a una obstrucció ureteral intrauterina. En el porc s'ha associat a la hipovitaminosi A durant la gestació. La presència d'edema, secundaria a la insuficiencia renal, especialment perirrenal, podia fer sospitar d'un cas de peste porcina.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Nefritis intersticial
B
Glomerulonefritis
C
Peste porcina africana
D
Displasia renal
E
Infarts renals
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *