BLOG
Historial de consultes


27/10/2014 | Cavitat abdominal (porcí)
0

Lesions de Pesta Porquina Africana

Les imatges s’han obtingut d’infeccions experimentals dutes a terme a la unitat de biocontenció de nivell 3 del CReSA, en el marc de projectes de recerca del CReSA sobre aquesta malaltia, amb l’aprovació del comitè d’ètica en experimentació animal de la UAB. Es tracta d’una infecció amb soques virulentes de PPA, similars a les que circulen a dia d’avui per l’est d’Europa i que provoquen lesions de tipus agut, diferents de les lesions més cròniques que provoquen les soques atenuades que previsiblement apareixeran més endavant.

Hemorràgia del  nòdul limfàtic gastrohepàtic (sageta) és una lesió molt característica. La vesícula biliar mostra àrees d’hemorràgia a la seva paret. Al tub digestiu es poden veure petèquies a la serosa, com és el cas de l’estómac d’aquesta imatge (asterisc).

Hemorràgia del nòdul limfàtic gastrohepàtic (sageta) és una lesió molt característica. La vesícula biliar mostra àrees d’hemorràgia a la seva paret. Al tub digestiu es poden veure petèquies a la serosa, com és el cas de l’estómac d’aquesta imatge (asterisc).

Una altre imatge del nòdul limfàtic gastrohepàtic hemorràgic. Es tracta d’una de les lesions que s’observa de forma més constant en els animal inoculats amb PPA.

Una altre imatge del nòdul limfàtic gastrohepàtic hemorràgic. Es tracta d’una de les lesions que s’observa de forma més constant en els animal inoculats amb PPA.

Els nòduls limfàtics renals també solen presentar hemorràgia.

Els nòduls limfàtics renals també solen presentar hemorràgia.

En casos més greus s’observa edema perirenal, en la imatge hem retirat el peritoneu. Els ronyons tenen múltiples hemorràgies petequials.

En casos més greus s’observa edema perirenal, en la imatge hem retirat el peritoneu. Els ronyons tenen múltiples hemorràgies petequials.

Hemorràgies petequials (<3mm de diàmetre) de distribució miliar a l’escorça i a la pelvis renal.

Hemorràgies petequials (<3mm de diàmetre) de distribució miliar a l’escorça i a la pelvis renal.

Hemorràgies epicàrdiques.

Hemorràgies epicàrdiques.

Marcat edema pulmonar, evidenciat per la manca de col•lapse dels pulmons amb edema intersticial evident entre lobels pulmonars. Aquesta lesió no és específica de PPA.

Marcat edema pulmonar, evidenciat per la manca de col•lapse dels pulmons amb edema intersticial evident entre lobels pulmonars. Aquesta lesió no és específica de PPA.

Marcat edema pulmonar, evidenciat per la presència d’escuma a l’interior de la tràquea (oberta longitudinalment). Aquesta lesió no és específica de PPA.

Marcat edema pulmonar, evidenciat per la presència d’escuma a l’interior de la tràquea (oberta longitudinalment). Aquesta lesió no és específica de PPA.

Augment marcat de la mida de la melsa (esplenomegàlia). Aquesta lesió no és específica de PPA.

Augment marcat de la mida de la melsa (esplenomegàlia). Aquesta lesió no és específica de PPA.

Una altra lesió freqüent és edema de la paret de la bufeta biliar.

Una altra lesió freqüent és edema de la paret de la bufeta biliar.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *