BLOG
Historial de consultes


25/01/2016 | Boví
0

Neoplasia cutània en un vedell

En un vedell de raça creuada de 10 mesos s’aprecien múltiples lesions nodulars al·lopèciques a la pell.

L’estudi histopatològic evidencia una proliferació neoplàsica infiltrant l’epidermis i les estructures de la dermis, constituïda per una població de cèl·lules rodones de citoplasma abundant. En alguna cèl·lula es podien observar grànuls de coloració bruna. S’observen, infiltrant la població neoplàsica, alguns leucòcits polimorfonuclears eosinòfils.

Es realitzen marcadors immunohistoquímics de limfòcits B (CD79) i T (CD3)  que donen un resultat negatiu, així com una tinció de Blau de Toloudina que no permet identificar la presència de grànuls intracitoplasmàtics positius. En canvi el marcador C-kit dóna un resultat positiu en un 100% de les cèl·lules neoplàsiques.

El resultat positiu a C-kit i la presència d’un infiltrat d’eosinòfils suggereixen que es tracta d’un mastocitoma cutani. El resultat negatiu als marcadors de limfòcits ens porta a descartar que es tracti d’un limfoma. No és possible però, descartar 100% que no es tracti d’un melanoma amelanòtic ja que aquests tumors també poden reaccionar al c-kit, però la presència d’eosinòfils inclina el diagnòstic a favor d’un mastocitoma.

Aspecte macroscòpic de la neoplàsia, A: Múltiples nòduls cutanis al·lopècics. B: Detall d’un dels nòduls. C: Aspecte al tall transversal d’un dels nòduls on s’aprecia com la proliferació neoplàsia envaeix les estructures de la dermis.

Aspecte macroscòpic de la neoplàsia, A: Múltiples nòduls cutanis al·lopècics. B: Detall d’un dels nòduls. C: Aspecte al tall transversal d’un dels nòduls on s’aprecia com la proliferació neoplàsia envaeix les estructures de la dermis.

Estudi histopatològic. A: H&E. Creixement neoplàsic infiltrant les estructures de la dermis. B: Immunohistoquímica contra el marcador C-Kit, amb un resultat positiu en totes les cèl·lules neoplàsiques. C: H&E. A més augments es poden observar polimorfonucelars eosinòfils (sagetes) infiltrant la població neoplasica.

Estudi histopatològic. A: H&E. Creixement neoplàsic infiltrant les estructures de la dermis. B: Immunohistoquímica contra el marcador C-Kit, amb un resultat positiu en totes les cèl·lules neoplàsiques. C: H&E. A més augments es poden observar polimorfonucelars eosinòfils (sagetes) infiltrant la població neoplasica.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *