BLOG
Historial de consultes


19/01/2016 | Aviram
1

Resum anual 2015

Durant el 2015 el SESC ha gestionat un total de 99 consultes. D’aquestes, 7 eren consultes telemàtiques i les 92 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2015 s’han publicat 26 entrades en aquest blog en Català, Espanyol i Anglès. D’aquestes 10 corresponien a reptes diagnòstics. Hem tingut un total de 37.546 visites.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant del CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina.

 

Us desitgem un any 2016 genial i no dubteu en deixar-nos els vostres comentaris i suggeriments al final de l'entrada!

 

Evolució del número de consultes arribades al SESC. El nombre de consultes s’ha mantingut respecte l’any anterior.

Evolució del número de consultes arribades al SESC. El nombre de consultes s’ha mantingut respecte l’any anterior.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. S’ha reduit el nombre de consultes d’escorxadors d’aviram i hem incorporat consultes provenint de sales de tractament de carn de caça, concretament tres consultes sobre senglars.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. S’ha reduit el nombre de consultes d’escorxadors d’aviram i hem incorporat consultes provenint de sales de tractament de carn de caça, concretament tres consultes sobre senglars.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. La majoria de mostres de de múscul/miocardi eren per descartar cisticercosi i les de limfonodes/cavitat toràcica per descartar Tuberculosi.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. La majoria de mostres de de múscul/miocardi eren per descartar cisticercosi i les de limfonodes/cavitat toràcica per descartar Tuberculosi.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 del CReSA. NBS2 laboratoris convencionals del CReSA. Els laboratoris de microbiologia i parasitologia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. LVDMI: Laboratori Veterinari de Diagnòstic de Malalties Infeccioses. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 del CReSA. NBS2 laboratoris convencionals del CReSA. Els laboratoris de microbiologia i parasitologia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. LVDMI: Laboratori Veterinari de Diagnòstic de Malalties Infeccioses. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

A review of the first six years of operation of SESC has been published this year at Veterinary Pathology.

Una revisió dels sis primers anys de funcionament ha estat publicada aquest any a la revista científica Veterinary Pathology.

 

Taula 1: SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Número de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Tuberculosi 36 42%   (15/36) Tuberculosi (15)

Granulomes fúngics (6)

Lesió piogranulomatosa  (4) Granuloma inespecífic (2)

Granuloma hepatic parasitari (2)

Pseudotuberculosi (1)

Granuloma per cos extrany  (1)

Actinomicosi (1)

Neoplasia de cèl·lules fusiformes (1)

Limfadenitis bacteriana + fúngica: Rhodococcus equii/ Candida parapsilosis (1)

Pneumònia cronificada (1)

Sense lesions (1)

Cisticercosi 14 71%   (10/14) Cisticercosi bovina (10)

Miositis eosinofílica (1)

Quist serós (1)

Piogranulomes bacterians.(1)

Lipomatosis cordis (1)

PPA/PPC 2 0% (0/2) Limfadenitis hemorràgica/reabsorció de sang (2)
Brucel·losi 1 0% (0/1) Orquitis abscedificant (1)
Rinitis atròfica progressiva 2 0% (0/2) P. multocida (+) DNT (-) (1)

P. multocida (-) DNT(-) (1)

 

Taula 2: Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 22 TBC (15)

Malaltia de Marek (2)

Actinomicosi (1)

Limfadenitis bacteriana + fúngica: Rhodococcus equii/ Candida parapsilosis (1)

Pseudotuberculosi (1)

Rinitis atròfica no progressiva (Pasteurella multocida DNT-) (2)

Neoplasia 9 Neoplasia de cèl·lules fusiformes (1)

Fibropapiloma cutani (1)

Limfoma esporàdic juvenil (1)

Seminoma (1)

Mastocitoma/melanoma (1)

Mastocitoma (1)

Limfosarcoma (1)

Hemangiosarcoma (1)

Neoplasia epiteli ovaric (1)

Paràsits 19 Cisticercosi bovina (10)

Granuloma hepatic parasitari (2)

Besnoitiasi (1)

Miositis eosinofílica (1)

Miositis/esteatitis parasitària (1)

Cysticercus ovis (1)

Cysticercus pisiformis (1)

Hepatitis  per Ascaris suum (1)

Larva de nematode (genere no identificat) (1)

Inflamatori 23 Lesió piogranulomatosa  (5)

Granuloma inespecífic (2)

Granuloma per cos extrany  (2)

Peritonitis fibrosa crònica. (2)

Artritis (2)

Necrosi punta orelles (2)

Pneumònia cronificada (1)

Limfadenitis hiperplàsica i reabsorció de sang. (1)

Orquitis abscedificant (1)

Dermatitis perivascular eosinofílica (1)

Miositis purlent-necrotitzant (1)

Hepatitis necrotitzant (1)

Dermatitits sense diganostic (1)

Necrosi del teixit adipos focal (1)

Fúngic 7 Granulomes fúngics (7)
Altres 18 Hemorràgies / Diàtesi hemorràgica (3)

Poliquistosi renal (2)

Quists epitelials hepatics (2)

Sense lesions (2)

Quist serós (1)

Lipidosi hepàtica (1)

Gota úrica (1)

Lipomatosis cordis (1)

Adipositat i pèrdua de fibres miocàrdiques(1)

Lesiosn d'orígen traumàtic (1)

Atòfia serosa (caquèxia) (1)

Melanosis uberis (1)

Contaminació de la canal amb bacteris anaeròbis (1)

Consultes no diagnòstiques 1 Sobre les mamitis i la contaminació de la canal amb llet de truges lactants.(1)1 comment(s)


  1. Pau
    24/01/2016

    Moltes felicitats per la feina feta. El suport diagnòstic i de formació continuada a nivell d’escorxador que feu és molt important.
    Esperem un 2016 ple de casos interessants!!

    Un altre suggeriment, a veure qui és el primer en organitzar un curs específic d’anatomia patològica específica d’escorxador pels SVO. Ens fa molta falta. No sé si ja existeix alguna proposta formativa d’aquest estil però si no hi és algú l’hauria d’organitzar.

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *