BLOG
Historial de consultes


25/06/2015 | Oví
0

Pneumònia granulomatosa en un xai

L’estudi histopatològic mostra múltiples lesions nodulars de tipus granulomatós necrotitzant parcialment mineralitzades i amb una disposició concèntrica típica de limfadenitis caseosa (causada per C.pseudotuberculosis, com demostra el resultat positiu a la tinció de gram).

Malgrat això el cultiu microbiològic ha permès obtenir un cultiu pur de Pasteruella multocida. Es pot tractar d’una coinfecció, però les lesions granulomatoses descrites no són típiques de Pasteurella.

Àrea del lòbul apical pulmonar amb múltiples lesions granulomatoses esfèriques mineralitzades.

Àrea del lòbul apical pulmonar amb múltiples lesions granulomatoses esfèriques mineralitzades.

A: Granuloma pulmonar, es poden observar les capes concèntriques de material necròtic minerlitzat (de color lila fort). B: Tinció de gram que permet visualitzar creixement de bacteris gram positiu (blau fosc) al centre d'un dels granulomes. La morfologia de la colonia és caracteristica de Corinebacterium pseudotuberculosis.

A: Granuloma pulmonar, es poden observar les capes concèntriques de material necròtic minerlitzat (de color lila fort) envoltades de macròfags i fibrosi. B: Tinció de gram que permet visualitzar creixement de bacteris gram positiu (blau fosc, a més augments al inset) al centre d'un dels granulomes. La morfologia de la colonia és caracteristica de Corynebacterium pseudotuberculosis.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *