BLOG
Historial de consultes


16/06/2015 | Cavitat abdominal (porcí)
0

Quin és el teu diagnòstic? (21)

En un porc, de raça creuada, de 6 mesos d'edat s'observen lesions de distribució miliar al fetge d'aspecte granulomatós així com lesions granulomatoses miliars al parènquima pulmonar. Els nòduls limfàtics no presentàven lesions.

Lesions granulomatoses de distribució miliar al fetge.

Lesions granulomatoses de distribució miliar al fetge.

Al pulmó també s'observàven lesions d'aspecte granulomatós (sagetes).

Al pulmó també s'observàven lesions d'aspecte granulomatós (sagetes).Quin és el teu diagnòstic? (21)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

 

L'estudi histopatològic va evidenciar tant a fetge com a pulmó lesions granulomatoses amb cert component de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, lesió compatible amb una parasitosi, molt probablement Ascaris suum la presentació més habitual d'aquests paràsits es coneix com a fetge amb taques de llet. Es va fer una tinció de Ziehl Neelsen per descartar la presència de micobacteris, amb un resultat negatiu.

 

Dins els diagnòstics diferencials d'aquesta lesió cal incloure altres etiologies com: Micobacteriosi i limfoma.

Your answers are highlighted below.

Question 1
A
Linfoma de cèl·lules T
B
Tuberculosi (M. caprae)
C
Granulomes parasitaris (Ascaris suum)
D
Actinomyces spp.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha