BLOG
Historial de consultes


15/05/2018 | Oví
0

Quin és el teu diagnòstic? (57)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de xai, mascle de 3 mesos d'edat s'aprecia, de forma generalitzada la musculatura amb aspecte fibrós, de color blanquinós i edematós a la secció.

Aspecte pàl·lid/blanquinós de la musculatura.

La musculatura de les extremitats també estava afectada.

 Quin és el teu diagnòstic? (57)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una degeneració hialina de Zenker, altrament coneguda com a malaltia del múscul blanc, consisteix en la degeneració i necrosi de les fibres musculars amb mineralització de les mateixes (d'aqui la coloració blanquinosa). Haviem presentat casos similars en aquest blog en boví i porcí.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Lipomatosi muscular
B
Malaltia del múscul blanc
C
Miositis eosinofílica
D
Carns PSE (pàl·lides, toves i exsudatives)
E
Miopatía isquèmica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *