BLOG
Historial de consultes


02/05/2018 | Cavitat abdominal (porcí)
0

Detecció de lesions de pesta porcina a escorxadors i establiments de manipulació de caça

La pesta porcina africana (PPA) i la pesta porcina clàssica (PPC) són dues malalties víriques de declaració obligatòria del bestiar porcí domèstic i silvestre que poden provocar mortalitats molt elevades en granges de porcí, i que principalment cursen amb un quadre de febre i hemorràgies.

Tot i que aquests virus no estan presents a Catalunya no podem descartar que hi hagi una entrada eventual de la malaltia. Una possible via seria a través de l’entrada de fauna silvestre  infectada (porcs senglars) ja que als països de l’est del continent europeu la PPA i la PPC són endèmiques. Font: WAHIS, OIE.

La vigilància a escorxador pot resultar un element clau per detectar la presència de lesions d’aquestes malalties. Per tant, especialment a les sales de tractament de carn de caça i als escorxadors de porcí cal estar alerta a la presència de lesions compatibles.

Per exemple en casos com aquest que vam publicar fa un temps: Diàtesi hemorràgica en una canal de porc. On es van observar lesions que podien ser compatibles amb pesta porcina clàssica o africana.

En cas de sospita cal fer arribar al SESC mostres en refrigeració de nòduls limfàtics o tonsil·la per a fer una PCR i descartar la presència dels virus.

Ja fa un temps vam repassar les lesions que provoca el virus de la pesta porcina africana:

És important tenir en compte que, en canals de porc Senglar, és molt fàcil observar reabsorció de sang als nòduls limfàtics com a conseqüència de les hemorràgies causades pel tret.

A continuació deixem imatges de lesions causades pel virus de la Pesta Porcina Clàssica obtingudes d’infeccions experimentals en el Laboratori de Referència de PPC de la OIE de l’IRTA-CReSA.

Petèquies (hemorràgies de menys de 1mm de diàmetre) als ronyons.

Infarts a la melsa.

Esplenomegàlia (amb infarts a la perifèria de l’òrgan).

Nòduls limfàtics (mesentèrics en la imatge) hemorràgics.

 

Lesions hemorràgiques a la paret intestinal i petèquies al ronyó , en un cas de camp de PPC.

 

Detall de les petèquies renals del mateix cas de camp de PPC que en la imatge anterior.

 

Petàquies a la glotis i tràquea en un cas de camp de PPC.

 

Úlcera botonosa al colon d'un cas de camp de PPC. Font Arxiu imatges SDPV.

 

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *