BLOG
Historial de consultes


27/08/2018 | Porcí
0

Quin és el teu diagnòstic? (62)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc de 6 mesos s'aprecia una augment de mida i palidesa dels dos ronyons.

Els ronyons de l'esquerra estan pàl·lids i augmentats de mida. Els de la dreta són normals, per comparar.

 

Al tall és pot veure que la lesió afecta tot el parènquima i es poden observar petèquies (hemorràgies de menys de 1mm).

 Quin és el teu diagnòstic? (62)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Però en aquest cas no vam rebre mostres per a obtenir un diagnòstic, així que totes les respostes entraríen dins dels possibles diagnòstics diferencials d'aquest cas.

Les imatges  son compatibles amb una nefritis intersticial cronica (o potser subaguda), un possible diagnòstic podria ser PDNS (sense lesions de pell). Tot i que la presència de petquies indicaria un procés més agut o actiu. La nefritis intersticial podria ser també deguda a una septicèmia, per exemple, per Salmonella. 

Caldria descartar altres diagnòstics com una amiloidosi o, inflitració per un limfoma, pero s'haurien vist altres lesions (un abscés/focus d'infecció en el cas de l'amiloidosi i altres masses o limfadenopatia generatizada en el cas del limfoma).

Un altre diferencial podria ser una necrosi cortical renal (lesió isquèmica associada a ulceres gàstriques). 

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
PDNS
B
Nefritis intersticial crònica
C
Amiloïdosi renal
D
Necrosi renal cortical
E
Limfoma
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *