BLOG
Historial de consultes


28/04/2021 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (94)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de vaca, de raça creuada, de 13 anys d'edat, s'observen múltiples lesions nodulars endurides, de mida variable al pulmó, pleura parietal i visceral i també al peritoneu. Els nòduls limfàtics toràcics estan augmentats de mida i, al tall, presenten lesions d'aspecte granulomatós. (EV)

Múltiples nòduls groguencs endurits a la pleura parietal.

Detalls dels nòduls pleurals, algun d'ell coalescents i amb adherències fibroses a la pleura visceral. Observis que també n'hi a l'altre costat del diafragma al peritoneu (meitat superior de la imatge).

Detall de la lesió pulmonar, a l'interior del parènquima també es podia palpar nòduls.

Imatge de la lesió al seccionar el nòdul limfàtic mediastínic caudal.Quin és el teu diagnòstic? (94)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

La histopatologia va confirmar que es tractava de lesions compatibles amb tuberculosi. Lesions cròniques multifocals a pulmó i pleura, però també amb disseminació hematògena/limfàtica cap a peritoneu. La PCR va confirmar la presència de DNA de Mycobacterium tuberculosis complex (MTC). Es desconeix si es tracta d'un animal anèrgic (negatiu a prova de pell), d'una infecció recent amb generalització precoç o d'un animal que no ha estat correctament diagnosticat. En qualsevol cas es reforça la rellevància de mantenir alerta els mecanismes de vigilància passiva de TB a escorxador i la necessitat d'un estudi laboratorial de qualsevol lesió compatible ja que, en aquest cas, en tractar-se d'un animal molt gran, sotmès a vigilància anual, moltes apostes anaven a favor d'una neoplàsia com el mesotelioma.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Te pinta de tuberculosi crònica, que ha començat a generalitzar.
B
És una vaca de 13 anys: Mesotelioma segur!
C
Vaca vella! És neoplàsia fijo, però un carcinoma de cèl·lules escamoses.
D
Poliserosistis bacteriana cronificada, és clar que si fós TB l'haurien diagnosticat abans.
E
Granulomes parasitaris (Echinococcus granulosus).
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha