BLOG
Historial de consultes


25/05/2021 | Oví
0

Quin és el teu diagnòstic? (95)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un partida de 6 canals de xai de 2,5 mesos s'observen 4 animals amb icterícia i esplenomegàlia.

Els inspectors ens fan arribar un frotis sanguini que presenta canvis compatibles amb una anèmia regenerativa amb component hemolític. Histològicament el teixit esplènic presenta una hiperplasia macrofàgica. (EV)

La canal de l'esquerra presenta una tonalitat groga del greix i un augment de mida de la melsa (sageta).

La canal de l'esquerra presenta una tonalitat groga del greix i un augment de mida de la melsa (sageta).

 Quin és el teu diagnòstic? (95)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

La PCR va permetre confirmar la presència de Anaplasma ovis a la mostra de melsa, també es va descartar la presència d ADN de piroplasmes (Theileria spp., Babesia spp.). Aquesta bacteris, que provoquen hemòlisi (trencament d'eritròcits), causen les lesions observades degut a un augment del processat d'eritòcits parasitats (augmenten els macròfags a la melsa i apareix un excés de bilirrubina prehepàtica que explica el canvi de color groguenc).

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Theileria spp.
B
Babesia spp.
C
Mycoplasma ovis (abans Eperitrozoon ovis)
D
Anaplasma ovis
E
Leptospira spp.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.


 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha