Sobre el SESC

Servei de suport a escorxadors

El servei de suport a escorxadors (SESC) és una iniciativa finançada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i gestionada per  l'IRTA-CReSA en col·laboració amb la Facultat de Veterinària de la UAB.

Per contractar els serveis integrals del SESC, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic suport.escorxadors@irta.cat i us farem arribar les nostres ofertes.

Objectius

L'objectiu del SESC és la formació continuada dels veterinaris oficials d'escorxador en la seva responsabilitat sobre la destinació dels animals i de les carns després de dur a terme les inspeccions ante mortem i post mortem, d'acord amb la seva formació i experiència, els procediments aprovats i la normativa legal. El SESC proporciona un suport diagnòstic a aquestes actuacions.

El SESC pretén donar un abordatge integral a la solució de les consultes, amb aquesta finalitat engloba dos aspectes:

  • Consultes telemàtiques.
  • Anàlisis laboratorials: possibilitat de remesa de mostres i anàlisi.

En aquesta secció s’estableixen les funcions de cada un dels dos aspectes i es defineix el protocol de tramesa d’informació i terminis orientatius d’anàlisi de mostres.