Sobre el SESC

Terminis

En la consulta cal especificar el caràcter de la mateixa. Si es tracta d’una consulta URGENT o NO URGENT. En el primer supòsit s’intentarà donar una resposta en el termini de 24h des del moment de lectura de la consulta.

En el cas de consultes que s’associïn a anàlisis laboratorials però, el temps d’obtenció de resultats de les determinacions laboratorials és molt variable ja que depèn de molts factors, des de l’estat en que arriben les mostres, el moment en que arriben i, sobretot, de quina determinació se n’hagi de fer.

A continuació presentem terminis ORIENTATIUS d’obtenció de resultats dels diferents serveis:

  • Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDVP): de 3 a 7 dies de mitja.
  • Servei de Bacteriologia i Micologia: de 3 a 7 dies de mitja.
  • Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses (LvdMI):
    - Bacteriologia general: 24-48h.
    - Altres determinacions: 7 dies de mitja.
  • Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM): 15 dies. Variable en funció de la determinació sol·licitada.
  • Laboratori de Parasitologia: 24-48h.