BLOG
Historial de consultes


04/10/2021 | Boví
0

Tumor adenomatoide miocàrdic en vedells

Ens remeten mostres d’una lesió nodular en el miocardi d’una canal de vedell de raça frisona de 12 mesos d’edat.

La lesió en qüestió fa 1cm de diàmetre, presenta una coloració blanquinosa i els marges són irregulars, amb aspecte fibrós. Els inspectors volen descartar una cisticercosi bovina.

A l’estudi histopatològic s’observa una proliferació neoplàsica d’aspecte glandular constituït per cèl·lules epitelials cúbiques i ben diferenciades que es disposen formant estructures acinoductals, envoltades d’una molt abundant quantitat de teixit fibrós madur. Una immunohistoquímica positiva enfront a citoqueratines (CK 5, 6, 8, 17, 19) confirma l’origen epitelial de la neoplàsia.

Aquesta neoplàsia rep el nom de tumor adenomatoide miocàrdic i és una neoplàsia benigna que es sol reportar com a troballa incidental d’escorxador, doncs no acostuma a comportar conseqüències de cap tipus per l’animal. La presència d’abundant teixit fibrós a la histologia explica les característiques de coloració blanquinosa i consistència ferma que s’observen macroscòpicament. La bibliografia especula que l’origen d’aquesta neoplàsia és mesotelial (pericardi) donades les seves característiques immunohistoquímiques. Es descarta la sospita de cisticercosi. (AC)

Lesió nodular en el miocardi, d’aparença blanquinosa i consistència ferma.

Lesió nodular en el miocardi, d’aparença blanquinosa i consistència ferma.

Imatge d’un altre cas antic on s’observa una nodulació similar al endocardi, de dimensions més petites, confirmada com a tumor adenomatoide miocàrdic a la histologia.

Imatge d’un altre cas antic on s’observa una nodulació similar al endocardi, de dimensions més petites, confirmada com a tumor adenomatoide miocàrdic a la histologia.

Imatge histològica (HE) del tumor adenomatoide miocàrdic. Les cèl·lules neoplàsiques epitelials formen túbuls sobre un abundant estroma fibrós.

Imatge histològica (HE) del tumor adenomatoide miocàrdic. Les cèl·lules neoplàsiques epitelials formen túbuls sobre un abundant estroma fibrós.

Técnica immunohistoquímica front a citoqueratines. S’observa immunomarcatge positiu a les cèl·lules epitelials neoplàsiques.

Tinció immunohistoquímica en front a citoqueratines. S’observa immunomarcatge positiu a les cèl·lules epitelials neoplàsiques.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha